“ĐÁNH KẺ CHẠY ĐI KHÔNG AI ĐÁNH NGƯỜI CHẠY LẠI”

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Hãy cho những người biết ăn năn hối cải một cơ hội để làm lại cuộc đời.Người có tri thức và học vấn cao như Phương Uyên có lẽ sẽ biết được những hành vi trái pháp luật là như thế nào rồi.em ấy đã nhẹ dạ cả tin,nghe theo sự xúi dục của những kẻ phản động để rồi gây ra những hành động không thể chấp nhận được.người việt nam có câu Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại,em ấy đã biết ăn năn như vậy thì chúng ta cũng nên cho em ấy một cơ hội sửa sai.

    Trả lờiXóa
  2. Ai trong đời đều cũng có lúc phạm phải những dai lầm.Nhưng nếu họ biết nhìn nhận ra những việc làm sai trái đó để sửa chữa thì họ sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.Phương Uyên là người còn rất trẻ,một người có tri thức song đã bị kẻ xấu lợi dụng để rồi em ấy đã có những việc làm vi phạm pháp luật.Nhưng em ấy đã biết ăn năn hối lỗi và em ấy cũng có một nhân thân tốt.Pháp luật việt nam sẽ cho em ấy một cơ hội để chuộc lỗi.

    Trả lờiXóa
  3. Những hành động của Phương Uyên là rất nghiêm trọng,nó là một hành vi mà pháp luật việt nam luôn xử lí nghiêm minh.Tuy nhiên chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề ở nhiều phía khác nhau để thấy rõ hơn được bản chất của vấn đề.Phương Uyên đã hành động như vậy vì sự cả tin,coi rằng hành động của mình là yêu nước.Em ấy cũng đã tỏ ra ăn năn hối cải,tuổi đời của em ấy cồn rất trẻ,vì thế chúng ta hãy cho em ấy một lối đi trong cuộc sống này.

    Trả lờiXóa