Ý thức của bạn như thế nào?

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Xét thấy, các nước tiến bộ như Singapo, hay các nước Bắc âu chẳng hạn, ở đó ý thức của con người ta rất tốt. Họ tự giác và chấp hành đúng như những gì mà pháp luật quy định. Không có chuyện lộn xộn như ở nước ta đâu. Muốn phấn đấu được như những nước đó thì trước tiên ý thức con người phải được nâng cao lên đã

    Trả lờiXóa