CẢNH GIÁC VỚI HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013
Tags: ,

23 nhận xét:

 1. Tôn giáo ngày nay càng ngày càng nóng bỏng và nhạy cảm, rất nhiều thế lực xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng sự cả tin của bà con theo tôn giáo đã tuyên truyền, xuyên tạc, kích động rất nhiều tôn giáo ở các nơi nổi loạn. Vụ mới nhất là ở Nghi Phương, do Nguyễn Thái Hợp cầm đầu. Nhà nước ta cần tỉnh táo và có biện pháp xử lí khéo léo trước vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 2. tranh xa bong toi03:15 5 tháng 10, 2013

  Hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động chống đối nhằm làm mất ổn định chính trị, xã hội; tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Hơn lúc nào hết Đảng Nhà nước và toàn thể người dân phải tỉnh táo, đặc biệt giới trẻ hiện nay không nhưng phải tập trung học tập mà còn phải quan tâm tới tình hình đất nước để góp phần xây dựng bảo vệ đất nước. Chúng ta nên tuyên truyền sâu rộng để mọi người cùng biết và không bị bọn xấu lừa gạt kích động.

  Trả lờiXóa
 3. Ở Việt Nam, pháp luật và nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng. Thời đại hiện nay, tôn giáo lại ngày càng gia tăng. Thế lực thù địch lại càng có cơ hội quấy nhiễu. Mỗi tôn giáo có những tư tưởng riêng, đôi khi nó sẽ bất đồng với nhau, tạo điều kiện cho bọn phản động lên tiếng. Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ đất nước. Tín ngưỡng tôn giáo đừng là điểm đến của bọn phản động, để rồi chúng hoành hành chống phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. chỉ có loại súc vật mới không biết đúng sai thật giả trắng den mới ca tụng và bảo vệ lủ thú vật ác quỷ qtcs đảng và đám tay sai csvn thú vật đảng

  Trả lờiXóa
 5. Đảng Là Ai

  Chẳng biết từ đâu đảng đến đây?
  Trên đầu trên cổ đám dân nầy
  Ai bầu, ai bán, ai đề cử
  Mà đảng lên làm lãnh đạo đây?

  Mà đảng lên làm lãnh đạo đây?
  Một phường bán nước lũ tay sai
  Con rơi con rớt vô thừa nhận
  Nhảy tót ngồi lên những chiếc ngai.

  Nhảy tót ngồi lên những chiếc ngai
  Tàn tham, bạc ác với dân gầy
  Gian tà, gião quyệt cùng thế giới
  A dua lạy lục đám quan thầy

  A dua lạy lục đám quan thầy
  Tay liềm tay búa múa hăng say
  Đâm thuê chém mướn cho phường Cộng
  Tan nát quê hương tổ quốc này.

  Tan nát quê hương tổ quốc này
  Tương tàn cốt nhục thật chua cay
  Tự do giải phóng nào đâu thấy
  Chỉ thấy hung hăng kẻ cướp ngày.

  Chỉ thấy hung hăng kẻ cướp ngày
  Đuổi nhà chiếm đất đám dân cày
  Hốt vàng đổi bạc vơ đầy túi
  Bám chặt quyền uy chẳng đổi thay.

  Bám chặt quyền uy chẳng đổi thay
  Mặc cho non nước nhục vơi đầy
  Mặc cho dân chúng bao đồ thán
  Chẳng biết từ đâu đảng đến đây?

  Phan Huy
  http://fdfvn.wordpress.com

  Trả lờiXóa
 6. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối. Ngay từ khi đặt chân vào Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đã tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo các giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị phản động. Khi Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam (1975), viên Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn - Polga - nói rằng: “Sau khi Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam thì lực lượng đấu tranh với cộng sản, chủ yếu là tôn giáo...”.

  Trả lờiXóa
 7. Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền, như: Chúng có ý đồ thành lập “Uỷ ban liên tôn chống cộng”, lôi kéo tín đồ, tụ tập đông người, xúi giục biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp.

  Trả lờiXóa
 8. Các thế lực thù địch đã chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền. Được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hậu thuẫn, bọn phản động trong các tôn giáo ở Tây Nguyên ra sức lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ra thực hiện chủ trương xoá các tổ chức Tin Lành trái phép để vu cáo chính quyền Nhà nước Việt Nam “Vi phạm tự do tôn giáo”, kêu gọi “cầu nguyện cho Tin Lành Tây Nguyên”, đồng thời kích động các hoạt động chống đối.

  Trả lờiXóa
 9. Hiện nay và trong thời gian tới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 10. trong âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá nước ta, các thế lực thù địch đã ý thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đồng thời chúng cũng theo dõi nắm chắc những thiếu sót, khuyết điểm của chính quyền cơ sở, dùng đủ mọi âm mưu xảo quyệt để chống phá ta. Mục tiêu của chúng là làm cho các địa bàn này luôn luôn mất ổn định. Phương thức và thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN; có sự kết hợp chặt chẽ giữa chống đối trong nước và ngoài nước, sự phối hợp của các lực lượng chống đối trên các địa bàn cả nước. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lực lượng tham gia, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm ANQG.

  Trả lờiXóa
 11. từ xưa đến nay, các thế lực xấu luôn tìm mọi cách lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động chống đối nhằm làm mất ổn định chính trị, xã hội; tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của ta. Mỗi khi nhà nước ta bổ sung, ban hành văn bản pháp luật mới về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm phù hợp với tình hình xã hội của đất nước thì họ lại đẩy lên “chiến dịch” xuyên tạc, vu cáo nhà nước Việt Nam bóp nghẹt tư do tôn giáo và đòi bãi bỏ những văn bản pháp luật đó. Đã từ lâu nhưng việc lợi dụng tư do tôn giáo ở Việt Nam để phá hoại chính quyền thì chưa bao giờ nguôi, và các cơ quan chuyên trách của ta cũng phải hết sức cảnh giác với loại tội phạm này.

  Trả lờiXóa
 12. Gần đây các đối tượng phản động thường xuyên lợi dụng sự thiếu hiểu biết về vấn đề chính trị đã xúi dục bà con giáo dân có những hành động chống phá nhà nước gây ra những hậu quả rất là nguy hiểm, đặc biệt cộng đồng giáo dân lại là một cồng đồng rất nhạy cảm, nên càng nguy hiểm hơn, đất nước phải hết sức cảnh giác trước những việc này

  Trả lờiXóa
 13. Các thế lực phản động ngày càng nguy hiểm, tinh ranh hơn, Tôn giáo ở nước ta là một vấn đề nhạy cảm, đất nước ta luôn tự do trong tín ngưởng tôn giáo nhưng lại không được công nhận, thấy rõ điều đó, bọn chúng thường xuyên kích động bà con giáo dân gây phá hoại như những vụ việc gần đây ở Nghệ An, hết sức nguy hiểm cho tình hình chính trị xã hội

  Trả lờiXóa
 14. Tôn giáo tín ngưỡng ở nước ta luôn luôn là tự do, nhưng phải đảm bảo được những yêu cầu của nhà nước, chính vì thế tôn giáo luôn là những vấn đề hết sức nhạy cảm và khó giải quyết, bọn phản động gần đây thường xuyên có những hoạt đồng lôi kéo, xúi dục, kêu gọi bà con giáo dân có những hành động chống đối nhà nước,chính quyền, thật sự rất là căng thẳng và nguy hiểm

  Trả lờiXóa
 15. Các thế lực phản đọng gần đây thường xuyên có những hành động lợi dụng tôn giáo xúi dục cộng đồng giáo dân chống phá nhà nước ta, những hành động mà bà con giáo dân gây ra gần đây là hết sức nguy hiểm cho xã hội, những hành động không thể chấp nhận được, và việc lợi dụng của bọn phản động cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt, đât nước cần phải cảnh giác trước việc này

  Trả lờiXóa
 16. Tôn giáo là một vấn đề hết sức nhạy cảm, nước ta là một nước đa dân tộc và đa tôn giáo, vì thế cộng đồng tôn giáo chiếm một số lượng không hề nhỏ, không những thế họ còn rất hay cả tin, chỉ cần nghe bọn xấu kích động một tí là có thể nghe theo chúng ngay. Chính vì thế lũ phản động hay lợi dụng vấn đề này vào việc chống phá nhà nước ta, chúng luôn xuyên tạc, nói xấu Đảng, nhà nước, làm mất uy tín của Đảng, nhà nước trong lòng những người tôn giáo, để họ nổi loạn, biểu tình chống đối chính quyền. Việc giải quyết vấn đề tôn giáo nếu không cẩn thận dễ bị mất nước lắm!

  Trả lờiXóa
 17. Những hành động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo phá hoại nhà nước, chống đối chính quyền, có những hành động làm ảnh hưởng tới hòa bình, bình yên của đất nước gần đây rất là nguy hiểm cho xã hội, vì vậy đất nước cần phải cảnh giác. Khối đại đoàn kết giữa công giáo lương giáo chính quyền là vô cùng quan trọng

  Trả lờiXóa
 18. Những vụ việc mà cộng đồng giáo dân gây ra trong thời gian gần đây là vô cùng nguy hiểm cho đất nước, họ bị kích động bởi những thế lực phản động, đang ngày đêm âm mưu chống phá nhà nước ta, phá hoại đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết giữa tôn giáo và chính quyền , cần phải cảnh giác trước bọn chúng

  Trả lờiXóa
 19. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Đảng và nhà nước luôn tôn trọng và bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng ngày nay các thế lực thù địch càng ngày càng lợi dụng việc tự do tôn giáo để chống phá đất nước. Chúng dùng tiền mua chuộc, dụ dỗ con chiên, cha sứ tuyên truyền những điều xấu, nổi dậy làm loạn, chống phá đất nước, quấy rối an ninh quốc phòng.
  Đảng và nhà nước cũng như nhân dân ta phải hết sức cảnh giác, nêu cao tinh thần đấu tranh, bảo vệ tổ quốc. Chống lại bọn phản động. Chúng ta tôn trọng chúng nhưng không có nghĩa để chúng làm loạn.

  Trả lờiXóa
 20. Tôn giáo luôn là một điều là một vấn đề được chúng ta cần phải quan tâm và chú ý đến bởi vì đây là một trong vấn đề được các thế lực thù địch cũng như bọn phản động lợi dụng một cách triệt để nhằm chống phá phá hoại Nhà nước ta. Tuy Nhà nước ta vẫn luôn có những chính sách và những biện pháp để có thể xây dựng một cộng đồng tôn giáo vững mạnh nhưng bọn chúng vẫn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để thực hiện âm mưu đen tối của chúng. Do đó chúng ta cần phải có những sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn để có thể ngăn chặn được những nguy cơ xấu từ vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 21. Từ trước tới giờ các thế lực thù địch vẫn thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá thường xuyên Việt Nam, mặc dù đây là chiêu bài cũ rích nhưng thực sự nó rất hiệu quả, và có kết quả rất cao. Bởi lẽ chúng lợi dụng sự sùng bái tín ngưỡng của chính những người theo đạo nhằm phục vụ cho lợi ích của bản thân họ. Vậy nên những người theo đạo là nạn nhân của những kẻ lợi dụng đạo, vậy thì không có lý do gì những người theo đạo cảnh giác với những kẻ có dấu hiệu lợi dụng đạo.

  Trả lờiXóa
 22. Đến bao giờ Việt Nam không còn là điểm ghé chân của những thằng rận chủ nữa nhỉ. Tại sao suốt ngày chúng cứ lấy tôn giáo ra để gây khó khăn cho chúng ta nhỉ, chúng biết là nhà nước ta cho người dân tự do tín ngưỡng tôn giáo, ấy vậy mà chúng không biết đường sướng lại suốt ngày lợi dụng quyền này để làm những chuyện phi pháp, thật là quá đáng mà. Đã vậy nhà nước ta nên xử lý thật nghiêm những đối tượng nào cố tình lợi dụng tôn giáo để làm những chuyện vi phạm pháp luật Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 23. Nguyễn Văn Lý trước là một tên linh mục khét tiếng nổi tiếng là máu dê, và hắn ta đã bị bắt khi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, hắn ta cũng là một trong những tên linh mục lợi dụng sự sùng bái tín ngưỡng của những người theo đạo để phục vụ cho lợi ích của hắn, hắn bị bắt là đúng khi nhẫn tâm lợi dụng nhân dân, lợi dụng đạo thiên chúa để làm loạn, bắt hắn là phải rồi.Đấy việc tuyên truyền đạo để thực hiện những hành vi phạm pháp là một điều không hiếm ở nước ta, ví dụ trên chỉ là một điển hình.

  Trả lờiXóa