CHẾ ĐỘ XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUA CÁC KHÍA CẠNH

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Việt Nam chỉ có thể do một Đảng cầm quyền , chính thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều ấy. Đa Đảng, đa nguyên về chính trị hoàn toàn không phù hợp với cách mạng Việt Nam. Có ở nơi đâu mà cuộc sống yên bình như ở trên đất nước Việt Nam. 54 dân tộc anh em trên một mảnh đất hình chữ S. Còn ở Mỹ một đất nước mà người ta vẫn cho rằng mản đất của sự tư do lại là nơi ma nạn phân biệt chủng tộc, khủng bố vẫn luôn diễn ra. Đất nước Việt Nam con nghèo nhưng nhân dân Việt Nam sẽ luôn đoàn kết chung tay góp sức xây dựng Tổ quốc dưới ngọn cờ của Đảng.

    Trả lờiXóa
  2. từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản nước ta đã đi lên rất nhiều từ một đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh ta đã vươn lên nhóm những nước đang phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn, kinh tế không ngừng tăng trưởng, đó đều là do ta đã làm tốt những chủ chương chính sách mà Đảng và nhà nước đã đề ra phát triển kinh tế theo con đường định hướng XHCN vì thế mà vai trò của Đảng là tất yếu, Đảng lãnh đạo nhân dân là đúng!

    Trả lờiXóa