NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013
Tags: ,

25 nhận xét:

 1. Đất nước chúng ta luôn có những chính sách và những ưu tiên đối với tôn giáo và tự do tín ngưỡng.Chính vì thế mà hiện nay bọn phản động đã luôn lợi dụng vào sự tự do đó để có những hành vi chống phá đảng,chống phá chính quyền nước ta.Bằng nhiều thủ đoạn như lôi kéo,dụ dỗ,kích động quần chúng nhân dân để thực hiện những hành vi trái pháp luật.Chúng lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của bà con nhân dân nữa.Đã đến lúc Đảng và nhà nước ta phải có những chính sách phù hợp hơn để vẫn duy trì được tự do tôn giáo mà lại không cho bọn phản động có cơ hội thực hiện âm mưu của mình.

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam của mình luôn là một nước tự do dân chủ, làm gì có chuyện nhà nước không tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, mấy thằng nhà báo nói phét, toàn xuyên tạc lung tung thôi.Nhà nước lập cả ban tôn giáo chính phủ để quản lý các vấn đề tôn giáo đấy thôi, phải nói là nhà nước rất quan tâm đến vấn đề này, vì nước ta là nước đa tôn giáo, đa sắc tộc mà

  Trả lờiXóa
 3. Nhà nước ta không cấm đoán việc theo tôn giáo nào trong cả nước.Thậm chí còn coi trọng tín ngưỡng tôn giáo,coi tôn giáo là một bộ phận quần chúng nhân dân và mong muốn tôn giáo sẽ cùng tồn tại với dân tộc trong suốt quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.Tuy nhiên một số đối tượng xấu đã lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 4. Từ trước đến nay thì Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo.Những yêu cầu chính đáng và hợp lí của bà con giáo dân đều luôn được chính quyền tạo mọi điều kiện cho họ phát triển.Vậy mà những kẻ bán nươc kia vẫn luôn nói chúng ta không có tự do tôn giáo,tự do tín ngưỡng,chính quyền thì đàn áp người dân chứ.Bọn này thật là không có nhận thức.Chúng dám xuyên tạc và bịa đặt để nói xấu chính quyền,kích động nhân dân.chính vì vậy mà chúng ta cần phải hết sức cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 5. Việt Nam ta là một nước có 54 dân tộc anh em và hàng trăm tôn giáo lớn nhỏ. Chính vì thế nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc tôn giáo, luôn coi đây là những vấn đề trọng điểm của nhà nước. Thế mà có những phần tử xấu dám xuyên tạc, vu khống, ăn nói trắng trợn rằng Việt Nam không có nhân quyền, không tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, toàn là bịa đặt, ảnh hưởng đến uy tín của nước ta với bạn bè quốc tế

  Trả lờiXóa
 6. Tự do dân chủ,tự do tín ngưỡng trong nước ta không bị nhà nước cấm đoán.Nhưng những gì mà người dân thực hiện phải được sự quản lí và trong vòng của pháp luật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Không thể tự do qua chớn được,không thể lợi dụng sự tự do đó để chống đối lại nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 7. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền và lợi ích của mỗi người, chẳng có ai cấm đoán cả. Nhà nước còn rất quan tâm đến vấn đề này, và cả người dân Việt Nam cũng thế, người của tôn giáo này rất tôn trọng tôn giáo khác, hay người không theo tôn giáo nào cũng rất tôn trọng tới những người theo một tôn giáo nào đó. Nói chung ở Việt Nam, người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo nào đều bình đẳng, có quyền và lợi ích như nhau hết

  Trả lờiXóa
 8. Việt Nam ta luôn là một nước tự do dân chủ, làm gì có chuyện nhà nước không tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, mấy thằng nhà báo nói phét, toàn xuyên tạc lung tung thôi.chúng muốn dựa vào điều này để nói xấu Đảng nahf nước ta làm mất lòng tin của dân vào Đảng và từ đó chúng sẽ phá hoại hệ thống chinh trị đât nước.chúng ta nên cảnh giác ngăn chặn âm mưu của chúng.

  Trả lờiXóa
 9. Tự do dân chủ,tự do tín ngưỡng trong nước ta không bị nhà nước cấm đoán nhưng những gì giáo dân làm vẫn phải tuân thủ luật pháp vì hiện nay có rât nhiều các thế lực thù địch đang lợi dụng việc này để tuyên truyền nói xâu nhà nước nói xâu Đảng làm mất trật tự an toàn xẫ hội gây rối loạn an ninh.

  Trả lờiXóa
 10. Đất nước Việt Nam có tự, có dân chủ nhưng cái tự do dân chủ ấy phải trong khuôn khổ pháp luật chứ không thể lạm dụng tùy tiện. Việt Nam không cấm đoán tín ngưỡng tôn giáo, nhưng tín ngưỡng, tôn giáo phải phù hợp với quốc gia, dân tộc. Không thể để những kẻ xấu lơi dụng tuyên truyền gây mát trật tự an toàn ,xã hội

  Trả lờiXóa
 11. Việt NAm ta là một đât nước đa dân tộc đa tôn giáo, vì thế pháp luật nhà nước ta cũng có nhưng điều chỉnh phù hợp với sự đa dạng này để đảm bảo quyền tự do dân tộc tự do tôn giáo của công dân được đảm bảo.hiện nay có một số thế lực đang lợi dụng việc tự do tôn giáo để chống pha nhà nước ta vì thế chúng ta nên cảnh giác trước âm mưu của chúng.

  Trả lờiXóa
 12. Đất nước ta luôn coi trọng vấn đề tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo.Chính quyền địa phương thì luôn quan tâm đến những yêu cầu chính đáng mà bà con đưa ra.Thế nhưng cái bọn bán nước cầu vinh kia lại đang lợi dụng vấn đề tự do đó để chúng chống phá đảng và nhà nước ta.Chúng lợi dụng vào sự kém hiểu biết của người dân để hành động.Chúng ta cần phải kiên quyết hơn trong xử lí các vụ việc để không gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

  Trả lờiXóa
 13. Mỹ vẫn luôn cho rằng ở Việt Nam không có tự do, dân chủ, không có tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng qua bài viết này chúng ta mới thấy pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo , tôn trọng nhu cầu tinh thần của mỗi công dân. Nhà nước ta luôn thực hiện những chính sách đảm bảo cho tôn giáo được phát triển và bảo vệ thực hiện các chính sách đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa các tôn giáo khác nhau. Nhưng không một công dân nào được lợi dụng tín ngưỡng , tôn giáo để làm trái những quy định, pháp luật của nhà nước.

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam là quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại, trong đó có một số tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo,... và một số tôn giáo ra đời trong nước như Cao Ðài, Hòa Hảo... Dù đức tin, sự thờ phụng của đồng bào theo các tôn giáo khác nhau nhưng cùng có điểm tương đồng ở tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa.Viêt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo , không hề cấm đoán nhu cầu tinh thần của bà con giáo dân.

  Trả lờiXóa
 15. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng đồng thời giành tự do cho nhân dân, trong đó có đông đảo đồng bào theo các tôn giáo, theo nguyên lý đất nước có độc lập thì tôn giáo mới tự do. Cuộc đấu tranh chung đã gắn kết đồng bào các tôn giáo với cả dân tộc. Và đồng bào các tôn giáo đã đồng hành cùng dân tộc, tăng thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân. Chính vì vây dất nước ta luôn có chủ trương phát triển tôn giáo hợp lý không hề cản trở bà con giáo dân theo đạo

  Trả lờiXóa
 16. Luật pháp nước ta đã nói rõ rằng “ Công nhân có quyền tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Cấc tôn giáo điều bình đẳng trước pháp luật… không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước”. Luật đã nêu rõ thế, cớ sao vẫn còn nghi vấn. Bây giờ nhiều thế lực thù địch, chúng lợi dụng những tình tiết nhỏ nhất, rồi thổi phồng lên, kêu gào ầm ĩ. Mọi người phải thật tỉnh táo. Ở nước ta, việc đi theo tôn giáo tín ngưỡng nào đó là hoàn toàn tự do, không hề có rào chắn. Mọi người dù tôn giáo nào cũng nên đồng tâm, sát cánh bên nhau xâu dựng đất nước, bảo vệ quê hương, đừng nghe những lời ỉ ôi của bọn phản động để bị tác động. Chúng ta hãy cùng yêu thương quê hương mình.

  Trả lờiXóa
 17. Ai dám nói Việt Nam không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nào? Những kẻ này một là vô học, hai là cái loại chưa bao giờ về nước, chắc chỉ sống ở nước ngoài, rồi nghe mấy thằng phản động xuyên tạc lung tung, chẳng biết gì về tình hình trong nước, nên cứ thế phun ra những điều không hay về Tổ quốc. Những loại này thì nói chung cũng không cần thiết lắm với quê hương, vì nó có đóng góp gì đâu, chỉ mang tiếng cho người Việt Nam thôi

  Trả lờiXóa
 18. Tôn giáo là một vấn đề nóng bỏng và nhạy cảm,nhiều thế lực xấu luôn lợi dụng vấn đề tự do, tín ngưỡng tôn giáo để xuyên tạc, dụ dỗ bà con giáo dân nhiều lần bạo loạn, biểu tình, chống đối chính quyền. Nhiều lần tưởng như chúng đã thắng lợi rồi, nhưng nhờ vào những chính sách, những giải pháp của nhà nước mà giờ đất nước ta vẫn được yên ổn. Tuy nhiên, nhiều vụ như thế đã làm xấu hình ảnh của đất nước trong con mắt bạn bè quốc tế. Đây là một điều hết sức đáng buồn

  Trả lờiXóa
 19. tất cả mọi người là công dân của nước Việt Nam hay sinh sống hợp pháp trên lãnh thổ nước Việt Nam thì luôn có quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, qua đó thì tất cả mọi công dân dù có tôn giáo hay không có tôn giáo, dù có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng đều được Đảng và nhà nước đối xử rất công bằng! đối với những người có tôn giáo tín ngưỡng, nhà nước ta luôn có những chính sách tích cực giúp phát triển các tôn giáo tín ngưỡng! tuy vậy, gần đây đang có những sự việc vô cùng đáng tiếc xảy ra liên quan tới vấn để này!

  Trả lờiXóa
 20. Nhà Nước Việt Nam luôn coi trọng tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận quàn chúng nhân dân và sẽ cùng tồn tại với dân tộc trong suốt quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. người dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhà nước không hề có chủ trương chính sách nào đàn áp tôn giáo. Tất cả chỉ là chiêu trò lừa bịp của các thế lực xấu muốn tuyên truyền phản động. Mọi người cần hết sức cảnh giác nếu không muốn bị mắc bẫy của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 21. Trong thời gian vừa qua một số đối tượng xấu đã lợi dụng tôn giáo làm bình phong cho hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của chúng. Không ngừng đả kích ta khi thì đàn áp tôn giáo gây mất đoàn kết dân tộc đoàn kết tôn giáo, gây hiểu nhầm mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên các lực lượng của ta đã phát hiện kịp thời và xử lý êm xuôi các vụ việc đó không để gây nguy hại lcho Đảng chính quyền. Qua đây, chúng ta càng phải thân trọng cảnh giác hơn với bon chúng.

  Trả lờiXóa
 22. chan troi ruc ro21:28 4 tháng 10, 2013

  Điều 70 Hiến pháp quy định : “ Công nhân có quyền tín ngưỡng theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Cấc tôn giáo điều bình đẳng trước pháp luật… không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước”. Đò là bằng chứng hùng hồn về sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo của Đảng Nhà nước ta. Thực tế cho thấy, bọn xấu chỉ lợi dùng những người dân thiếu hiểu biết hoặc dụ dỗ mua chuộc họ để làm theo ý đồ bọn chúng nói xấu Nhà nước ta về chính sách Tôn giáo nhằm chống phá Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 23. hat giong tam hon21:35 4 tháng 10, 2013

  Tôn giáo là 1 vấn đề nhạy cảm mà bọn phản động trong thời gian qua luôn lợi dụng để chống phá Đảng Nhà Nước ta. Điểm nóng là các vùng Tây Nguyên, tây nam bộ và tây bắc. Đó là những nơi người dân có điều kiên kinh tế khó khăn lạc hâu, phần nhiều là người dân tộc thiểu số. Đã có rất nhiều vụ việc xấu xảy ra nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn thì đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Từ đó, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác không để bọn phản động đạt được âm mưu xấu xa của chúng.

  Trả lờiXóa
 24. lung linh anh sang21:41 4 tháng 10, 2013

  Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ còn là vấn đề nan giải cần phải giải quyết bởi độ phức tạp của nó. Như mọi người đều biết nếu có chuyện trong lĩnh vực này các thế lực thù địch sẽ kích động các phần tử tôn giáo trong nước nổi loạn gây mất an ninh trật tự. Các vụ việc xảy ra trước đấy đã cho thấy điều đó. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác khéo léo trong xử lý các vụ việc này.

  Trả lờiXóa
 25. Nhà Nước Việt Nam luôn coi trọng tín ngưỡng tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân và sẽ cùng tồn tại với dân tộc trong suốt quá trình xây dựng đất nước ở Việt Nam. Điều đó đã được thể hiện rõ nét thông qua luật tự do tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta, nhà nước ta luôn thực hiện những chính sách đảm bảo cho tôn giáo được phát triển và bảo vệ thực hiện các chính sách đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa các tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên một số đối tượng xấu đã lợi dụng tôn giáo làm bình phong cho hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của chúng. Không ngừng đả kích ta khi thì đàn áp tôn giáo gây mất đoàn kết dân tộc đoàn kết tôn giáo, gây hiểu nhầm mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân. Vì vậy chúng ta cần có chính sách biện pháp để ngăn chặn cũng như khẳng định nhà nước Việt Nam không kì thị đàn áp tôn giáo.

  Trả lờiXóa