Những ưu việc của Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013
Tags: ,

21 nhận xét:

 1. Trước đây, nước ta bị giam cầm, bị thống trị bởi bọn giặc ngoại xâm. Đảng cộng sản đã được ra đời, đấu tranh để giành lại độc lập. Điều đó là vì cái gì?? Vì đảng muốn lấy tại tự do, đòi lại cái dân chủ cho chúng ta. Đảng sinh ra và hoạt động đến ngày nay tất cả vì tự do vì dân chủ. Giành lại độc lập, đảng ta lại bắt tay vào xây dựng quê hương. Diệt giặc đói giặc dốt, làm cho dân ta thành dân giàu, nước ta thành nước mạnh, sống công bằng, văn minh.
  Đảng cộng sản đã có đường lối đúng đắn trong thời chiến cũng như thời bình. Đảng cộng sản hoàn toàn là một đảng ưu việt

  Trả lờiXóa
 2. Sau gần 30 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam đã kiên định xây dựng và bảo vệ mục tiêu XHCN và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Cùng với tăng trưởng kinh tế, sự ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì, các mặt: chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh được đảm bảo và ổn định. cho tới nay, những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước ta vẫn đi rất đúng hướng, đưa đất nước ta ngày càng tiến xa hơn trên con đường phát triển kinh tế, giúp người dân nước ta ngày càng có cuộc sống ổn định hơn! tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và nhà nước ta sẽ góp phần thúc đẩy cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ta tốt hơn!

  Trả lờiXóa
 3. Chúng ta đang tồn tại một đất nước với chế độ chính quyền ưu việt. Được dẫn dắt với đường lối đúng đắn của Đảng. Chúng ta đang đưa đất nước đi lên, ngày càng giàu mạnh, tiến tới công bằng, dân chủ. Đưa khoa học kĩ thuật vào đời sống, hội nhập với thế giới.
  Đảng đang ngày càng hoàn thiện mình, trên con đường phát triển, không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng ta đoàn kết, giúp đảng khắc phục những khó khăn.

  Trả lờiXóa
 4. Mặc dù nước ta mới thoát khỏi chiến tranh được hơn 30 năm, trong những năm đó lại gặp vô vàn khó khăn trong việc phát triển kinh tế do hậu quả của chiến tranh để lại và một phần là do bị Mỹ bao vây cấm vận. Tuy nhiên nhờ những đổi mới của Đảng và nhà nước mà ngày nay, kinh tế đất nước có phần khởi sắc, cuộc sống của người dân đã được cải thiện rất nhiều, không còn nghèo nàn, lạc hậu như trong chiến tranh nữa. Tất cả đó đều là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng!

  Trả lờiXóa
 5. trước kia, thời chúng ta bị kìm nén bởi các chính sách của kẻ thù xâm lược, chúng ta không có cơ hội phát triển được nhiều, nhưng kể từ khi giành được độc lập, thống nhất nước nhà, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhân dân đã cùng vượt qua muôn vàn khó khăn và đi đến con đường ổn định và phát triển như ngày nay. Con người Việt Nam chúng ta tài tình lắm chứ.

  Trả lờiXóa
 6. Nhìn vào thực tế một cách khách quan. chúng ta có thể thấy rằng, đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, độc lập dân tộc luôn gắn liền với CNXH. Lợi ích của giai cấp thống trị luôn gắn liền với lợi ích của người dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thực hiện các quyền tự do của mình.

  Trả lờiXóa
 7. Chế độ, chính quyền đất nước ta hiện tại theo tôi là điều vô cùng tốt đẹp. Nhìn vào thực tế chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Khi mà cuộc sống nhân ngày càng được nâng cao, kinh tế đất nước thì ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc khác. Và đặc biệt hơn, đó chính là vị thế của chúng ta trên trường quốc tế đang ngày càng được nâng lên đáng kể. đó là điều đáng mừng.

  Trả lờiXóa
 8. Lỳ Đẳng Cấp17:41 8 tháng 10, 2013

  Từ khi nhà nước ta thành lập đến nay, theo chế độ XHCN, thì nó luôn thể hiện được sự ưu việt của mình. Đầu tiên, đó chính là cuộc cách mạng kháng chiến thành công khiến cả thế giới phải kinh ngạc. tiếp theo đó là xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, chúng ta liên tục đạt được những thành quả hết sức đáng ghi nhận. tôi tin vào tương lai mà Đảng Cộng Sảng lãnh đạo, tin vào chế độ này sẽ đưa nhân dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 9. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Việc lựa chọn xây dựng nước ta theo mô hình CNXH là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt của Đảng. thực tiễn đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. từ việc cuộc sống nhân dân luôn được đảm bảo, được nâng cao,đến việc kinh tế và vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đó là một điều rất đáng mừng.

  Trả lờiXóa
 10. kiên định xây dựng và bảo vệ mục tiêu XHCN và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. chúng ta có thể thấy rõ điều đó. từ khi dành được độc lập đến nay, đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước đã liên tục đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên tất cả các mặt, cuộc sống nhân được cải thiện đáng kể. Đó là điều rất tốt.

  Trả lờiXóa
 11. Nhìn lại lịch sử một chút, chúng ta có thể cảm nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ đến chóng mặt của đất nước ta. Vẫn nhờ cách đây vài chục năm, đất nước ta đang là một đất nước hết sức lạc hậu, là một quốc gia ngèo đói, người dân thì sống cơ cực không đủ ăn. Nhưng bây giờ, thì cuộc sống nhân dân ta được nâng lên rất nhiều, nền kinh tế nước ta không ngừng phát triển, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Có được điều đó chính là công lao, là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 12. Từ khi giành được độc lập đến nay, đất nước chúng ta đã có những bước tiến hết sức mạnh mẽ trên tất cả các mặt, đời sống nhân dân, kinh tế, chính trị và văn hóa. Vị thế của chúng ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên một tầm mới. Đó là nhờ những chính sách phát triển đất nước một cách hợp lý của Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 13. Dân chủ là một trong những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước, được thể hiện sinh động trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế đến chính trị, từ văn hóa đến xã hội, từ thể chế đến chính sách. Đó là vấn đề mấu chốt, làm cho lòng tin của nhân dân vào chính quyền ngày càng tăng lên. Và một khi mà niềm tin của người dân vào chính quyền được củng cố, thì đó là sức mạnh lớn nhất của một quốc gia.

  Trả lờiXóa
 14. Dân chủ XHCN là thành quả đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống ách áp bức bóc lột của CNTB, thực hiện quyền tự quyết của dân tộc. Và những thành quả đó, trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay đã phát huy một cách mạnh mẽ những thế mạnh của nó. Đó chính là niềm tin tuyệt đối về chế độ tốt đẹp này.

  Trả lờiXóa
 15. một chế độ mà quyền tự do, quyền con người của người dân luôn được đảm bảo một cách tối đa. giai cấp thống trị luôn nghĩ đế lợi ích của người dân,thì không có lý gì mà chúng ta không tin tưởng vào chế độ đó cả. Và chế độ XHCN là một chế độ như vậy, nó đã được chứng minh bằng thực tiễn ở đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 16. lực lượng sản xuất của xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng không thể là cái gì khác ngoài lực lượng sản xuất hiện đại với khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đất nước ngày càng phát triển thì tri thức cũng ngày càng một phát triển và rất quan trọng. Đó là tiền đề để đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ. Và đó là niềm tin kiên định của nhân dân vào chế độ này.

  Trả lờiXóa
 17. Kiên định theo CNXH là mục tiêu hàng đầu của Đảng, của đất nước ta hiện nay. Đó chính là nguồn gốc, là mấu chốt cho mọi thắng lợi của nhân dân ta. Với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của chính quyền, của Đảng thì kinh tế đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, đó là điều mà chúng ta hết sức đáng ghi nhận và đáng mừng.

  Trả lờiXóa
 18. Quỷ Khát Máu19:31 8 tháng 10, 2013

  Nói một cách khách quan nhất, tôi không thấy một đất nước nào trên thế giới, người dân lại được thực hiện quyền tự do của mình như vậy. Đó là một điều hết sức đáng mừng. Vẫn có những con người nói rằng tự do thực sự là phải như Mỹ, .... Nhưng xin thưa, cứ qua đấy sống rồi biết. Bạo loạn,khủng bố, chính quyền đàn áp người dân. Đó là tự do đó.

  Trả lờiXóa
 19. Tôi thấy nhiều người cứ kêu gào này nọ rằng đất nước chúng ta không có tự do, quyền của người dân không được đảm bảo. mà phải như nước mỹ, đó mới là tự do. Nhưng tôi thấy nó chả có cái vẹo gì cả. tự vỗ tay vào ngực nói rằng mình là thiên đường của tự do, dân chủ. nhưng nội bộ thì đấu đá chính trị, đánh bom khủng bố,... bên ngoài thì luôn thực hiện các âm mưu để xâm nhập vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Đó là tự do? thật là nực cười. tôi thấy như Việt Nam là dân chủ, là tự do lắm rồi.

  Trả lờiXóa
 20. chủ nghĩa xã hội là chặng đường phát triển cuối cùng của nhà nước xã hội. chủ nghĩa xã hội đem lại cuộc sống bình đẳng công bằng ấm no hạnh phúc cho người dân. đối với Việt Nam chủ nghĩa xã hội phương thức để đưa người dân từ một nước nô lệ nghèo đói tiến lên phát triển độc lập tự do phát triển kinh tế con người, xã hội. chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng của người dân,

  Trả lờiXóa
 21. Nguyen Manh Cuong06:11 9 tháng 10, 2013

  một sự thật là khoi bắt tay vào làm xây dựng thì mới biết những khó khăn của một công việc. tôi đã thấy nhân dân cả nước trong những năm qua đang xây dựng văn minh theo con đường xã hội chủ nghĩa cho đất nước đã thu hái được những thành công, chúng ta khắng định rằng con đường ta đã chọn không bao giờ sai. con đường vinh quang chúng ta đã đánh đổi biết bao nhiêu sương máu của nhân dân. chúng ta giữ gìn và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày càng tưới thắm hơn

  Trả lờiXóa