NHỮNG ƯU VIỆT CỦA CHẾ ĐỘ XHCN VIỆT NAM

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013
Tags: ,

27 nhận xét:

 1. Chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ta là chế độ ổn định nhất, người dân luôn được sống trong cảnh hòa bình, độc lập, ấm no hạnh phúc, không phải lo bạo loạn, không lo khủng bố, chỉ cần lo làm ăn cho tốt là được. Được sống trong cảnh này phải cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Đảng đã dẫn đường, chỉ lối cho đất nước đi lên

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam là nước mà đang thực hiện chế độ xã hội chủ nghĩa.Nước ta thể hiện rõ tính công bằng, dân chủ, văn minh, do nhân dân làm chủ.Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Vậy nên chúng ta hãy trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 3. Bài viết nói rất hay . chỉ cần chúng ta để ý 1 chút là có thể nhận ra được sự ưu việt của Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Nước ta có thể nói dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước trong những năm gần đây có tốc tộ phát triển rất tốt. đặc biệt là về an ninh thì không bao giờ có chuyện bị khủng bố hay bị nhưng sự việc tương tự như những nước trên thế giớ.

  Trả lờiXóa
 4. Mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện;CNXH là từng bước xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất; đây là những ưu việt cơ bản mà chủ nghãi tư bản không thể có được.

  Trả lờiXóa
 5. Nếu chúng ta Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong xã hội XHCN, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã xác định hệ giá trị phản ánh nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của con người Việt Nam hiện nay là: Tính ưu việt của CNXH thể hiện trong đặc trưng này là quan điểm nhân văn, vì con người, chăm lo xây dựng con người, phát triển toàn diện con người (đức, trí thể, mỹ) của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 6. CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện trong tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.Tính ưu việt của một xã hội do nhân dân làm chủ gắn bó mật thiết với tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền XHCN.

  Trả lờiXóa
 7. Sự vận động và biến đổi của thế giới hiện nay, của thực tiễn xây dựng CNXH sẽ tiếp tục cung cấp thêm những cứ liệu mới để bổ sung cho nhận thức của Đảng ta về mô hình CNXH và con đường để thực hiện mô hình đó ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là biểu hiện cụ thể tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng. Nhà nước ấy phải kế thừa những giá trị trong kiểu tổ chức nhà nước pháp quyền và xã hội công dân với tư cách là giá trị của văn minh nhân loại vào điều kiện cụ thể của Việt Nam hiện nay.

  Trả lờiXóa
 9. Chúng ta phải cảm thấy may mắn khi được sống dưới đất nước chế độ xã hội chủ nghĩa như nước Việt Nam chúng ta.Được dẫn dắt và lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước ta,người dân chúng ta đang từng bước được nâng cao và cải thiện cuộc sống.Chúng ta không còn bị áp bức bóc lột nữa mà thay vào đó là xã hội công bằng,dân chủ,văn minh.

  Trả lờiXóa
 10. Mục tiêu duy nhất của Đảng và Nhà nước ta là đưa nước ta có thể phát triển sánh ngang với các nước phát triển trên thể giới.Chính vì thế chúng ta nên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước,nên tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang đi theo.

  Trả lờiXóa
 11. Chế độ xã hội ở nước ta vô cùng ổn định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang lãnh đạo đất nước theo con dường xã hội chủ nghĩa. Đất nước đang ngày càng phát triển, văn hóa đất nước ngày càng đậm đà bản sắc dân tộc, kinh tế khởi sắc ., đất nước hòa bình ổn định.. Tất cả đều cho thấy đất nước đang đi đúng hướng.

  Trả lờiXóa
 12. Sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang ngày càng thể hiện được sự ưu việt của mình, đưa đất nước hòa bình, thống nhất và ngày nay là pháp triển, công lao của đảng của nhà nước là vô cùng lớn lao. Càng ngày đất nước ta càng vươn cao mạnh mẽ, một con rồng của châu á. Một đất nước hòa bình nhất trên thế giới

  Trả lờiXóa
 13. Có thể nói được sống dưới là cờ của Đảng, được Đảng đưa đường chỉ lối thật là tuyệt vời. Nhìn vào những nước như Sirya, Iraq hay Ai cập mới có thể thấy được mình đã may mắn như thế nào khi được sinh ra trên đất nước Việt Nam này. Một đất nước hầu như không có tranh chấp, không có chiến tranh, không phải sống trong nỗi lo khủng bố hay bạo loạn. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, để ta có nhiều thứ để yêu hơn

  Trả lờiXóa
 14. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang ngày càng thể hiện được sự đúng đắn của mình, dẫn dắn đất nước ta hòa bình, thống nhất, và đi lên pháp triển như ngày nay. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang ngày càng thể hiện được sự ưu việt của mình khi càng ngày càng đưa cho đất nước những phát triển mới, những điều tuyệt vời mới. Hứa hẹn một tương lai tươi sáng phía trước không xa.

  Trả lờiXóa
 15. Đất nước đang ngày càng phát triển, một nền kinh tế năng động , tự do ra đời, một đất nước có một nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, một đất nước hòa bình thuộc hàng top thế giới từng đó cho ta thấy đất nước đang đi đúng con đường, chế độ xã hội chỉ nghĩa ở nước ta đang ngày càng thể hiện được sự ưu việt của nó.

  Trả lờiXóa
 16. Càng nhìn lại đất nước, những chặng đường đã đi qua, những khó khăn mà đất nước đã trải qua, và những thành công đang đợi chờ phía trước, ta lại càng rạo rực tình yêu đất nước hơm nữa, càng ngày càng thấy sự lãnh đạo đúng đắn tài tình của đảng, và sự ưu việt của chế độ. Mong nó ngày càng phát triển và trường tồn với thời gian

  Trả lờiXóa
 17. Sự ưu Việt cảu chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt NAm là không cần phải bàn cãi nữa. Xã hôi càng ngày càng thấy sự tiến bộ rõ rệt, đất nước ngày càng phát triển về mặt kinh tế, chính trị đang dần ổn định, nền văn hòa đậm đà bản sắc dân tộc đang ngày đêm được phát huy gìn giừ, Rõ ràng là con tàu đất nước đang đi đúng đường ray.

  Trả lờiXóa
 18. Sự ưu Việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang quá rõ ràng, một nền chính trị ổn định , đất nước hòa bình, một nền kinh tế đang ngày càng mở cửa, phát triển theo hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền văn hòa đậm đà bản sắc dân tộc, chỉ từng ấy thôi cũng làm bật nổi vai trò của đảng và của hệ thống chính trị này.

  Trả lờiXóa
 19. Đảng đang ngày càng thể hiện được sự đúng đắn của mình, một chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta đang ngày càng đúng đắn và thể hiện được sự ưu việt của nó, một đất nước hòa bình bậc nhất thế giới đang ngày càng phát triển và rất nhiều những sự tiến bộ khác, một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, một đất nước hùng mạnh đang dần được hình thành

  Trả lờiXóa
 20. Chế độ xã hội ở đất nước Việt NAm chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang ngày càng cho thấy sự ưu Việt của mình, tình hình đất nước thế nào bây giờ là những minh chứng rõ ràng nhất, bài viết trên đã đề cập đến một số sự tiến bộ vượt bậc của đất nước, còn rất nhiều những thành tựu mới mà ta chưa nó hết, đất nước đang ngày càng đi lên.

  Trả lờiXóa
 21. Đất nước việt Nam ta dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản việt nan đang ngày càng cho thấy được sự đúng đắn của mình, qua bài viết này ta lại có thêm một cái nhìn mới về tình hình đất nước, một chế độ ưu việt đang được xây dựng và phát triển trên đất nước ta, chỉ từng ấy thôi cũng thêm yêu đất nước rất nhiều

  Trả lờiXóa
 22. Đúng vậy. Chúng ta nên suy xét kĩ càng, suy ngẫm thì sẽ thấy chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta có nhiều điểm ưu việt. Nó thể hiện sự công bằng, dân chủ, minh bạch. Dưới sự dẫn dắt của Đảng, chúng ta đang đi trên con đường ổn định. Chế độ 1 Đảng, và sự hòa bình, chỉ thế thôi đã thấy nó ưu việt. Càng thấy yêu đất nước chúng ta hơn.

  Trả lờiXóa
 23. Chế độ Xã hội chủ nghĩa ở ta có thể nói là quá ưu việt, không một chế độ nào sánh bằng. Mặc dù kinh tế đang trong giai đoạn phát triển, nước ta vẫn còn đang trong giai đoạn quá độ, nhưng chúng ta cũng thấy được những mặt lợi của nó. Có nước nào có nền chính trị ổn định như ở nước ta không? Có nước nào mà những vị nguyên thủ quốc gia Mỹ, Úc, Nga, .. có thể tung tăng đi dạo trên đường phố, hay chạy quanh bờ hồ không? Còn lâu mới có nước nào như thế

  Trả lờiXóa
 24. Có thể nói là chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mặc dù mới chỉ trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhưng chúng ta cũng thấy sự ưu việt của nó rồi. Không một chế độ nào mà ổn định như vậy ,không ở đâu mà chưa từng xảy ra nội chiến, khủng bố, cuộc sống của người dân tuy vẫn hơi khó khăn vất vả nhưng họ đều hạnh phúc và vẫn hăng say lao động cải thiện cuộc sống của mình. Cũng không ở đâu có được sự đoàn kết toàn dân như ở nước ta, nhờ có thế mà đất nước mới được như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 25. chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình trong khả năng quản lí cũng như phát triển đất nước! người dân Việt Nam đang có cuộc sống ngày càng ấm no hơn, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển hơn, ngoại giao VIệt Nam cũng đang ngày càng có vị thế cao hơn trên trường quốc tế!đây chả phải là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt , đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước hay sao!

  Trả lờiXóa
 26. theo học thuyết Mác - Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa xã hội sẽ là hình thái xã hội mà cuối cùng một quốc gia đều đạt tới, nhằm vận dụng sáng tạo vào tình hình đất nước nên các nhà lãnh đạo của ta đi trước một bước nhằm đưa nước ta phát triển, tiến gần hơn với các nước phát triển trên thế giới. Và sư ưu việt của hình thái chủ nghĩ xã hội là không thể bàn cãi khi rất nhiều nhà tư tưởng lớn trên thế giới đều đã tán thành trong đó có vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh của ta.

  Trả lờiXóa
 27. Công hữu sẽ chỉ làm nghèo đói đất nước như Venezuela mà thôi. Hugo Chavez công hữu hóa một loạt tài sản trong nền kinh tế cho nên mới khủng hoảng thế này

  Trả lờiXóa