Tự do tín ngưỡng tôn giáo không có nghĩa là coi thường pháp luật.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013
Tags: ,

5 nhận xét:

 1. Đúng như thế, Việt Nam là nước đa tôn giáo, đa dân tộc, và nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, dù là người dân tộc nào, hay theo tôn giáo nào, miễn là công dân của Việt Nam thì phải tuân theo luật pháp và những quy định của Việt Nam. Không thể lựi dụng sự tự do này mà muốn làm gì thì làm, không được cậy là người theo thiên chúa giáo hay phật giáo mà không coi pháp luật ra gì

  Trả lờiXóa
 2. Luật pháp nước ta nói rõ rằng được tự do tín ngưỡng. Nhà nước luôn bảo vệ tôn giáo, nhưng những người theo tín ngưỡng phải hiểu rằng họ là người Việt Nam, chịu sự bảo vệ của pháp luật Việt Nam thì cũng phải nằm trong quy cũ pháp luật Việt Nam. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt như luật đã quy định. Không được phép coi thường pháp luật, để bọn phản động giật dây.

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước ta luôn có những chính sách hợp lí về tín ngưỡng và tôn giáo.Đảng và nhà nước luôn ưu tiên những yêu cầu chính đáng và hợp lí của họ.Tuy nhiên chính về sự tự do tôn giáo,tự do tín ngưỡng đó mà các thế lực thù địch đã có âm mưu và hành động lợi dụng nó để chống phá đảng và nhà nước ta.Mới đây đã có những hành động lợi dụng sự tự do đó để làm những việc trái pháp luật,Vậy đảng và nhà nước ta cần có những chính sách và biện pháp về tự do tín ngưỡng,tự do tôn giáo phù hợp hơn để không cho bọn phản động có thể thực hiện âm mưu của mình.

  Trả lờiXóa
 4. Làm gì thì cũng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.Không có cái gì được đi qua giới hạn của nó cả.Vấn đề tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo ở nước ta hiện nay thật sự là một vấn đề hết sức nhạy cảm.Các thế lực thù địch vẫn đang ngày đêm có những hành động lợi dụng nó để kích động,lôi kéo nhằm chống phá đảng,gây rối cho chính quyền.Đáng nói là những phần tử xấu đó lại có uy tín trong quần chúng bà con giáo dân,nên chúng đã có hành vi lôi kéo người dân vô tội làm những việc trái với pháp luật.Chúng ta cần phải có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để không cho các thế lực kia có thể lợi dụng được sự tự do tôn giáo để gây ra những việc làm sai trái

  Trả lờiXóa
 5. đất nước ta đã rất mở rộng trong việc tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng nhưng kẻ xấu luôn muốn hoạt động của các tôn giáo vượt qua sự kiểm soát của Nhà nước, để chúng dễ bề hoạt động chống phá đất nước nhưng chúng ta đâu dễ để chúng dễ bề thực hiện âm mưu đen tối ấy một cách đơn giản như vậy. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng không tôn giáo của nhân dân. Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo đã được đưa ra một cách hệ thống. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên tự do tín ngưỡng tôn giáo không có nghĩa là đứng trên pháp luật, coi thường pháp luật. Vụ xảy ra ở giáo xứ Mỹ Yên gần đây đã đi quá giới hạn và trở thành hành động vi phạm luật hình sự nghiêm trọng, chúng ta cần xử lý nghiêm minh để làm bài học về sau

  Trả lờiXóa