Vị tướng huyền thoại chiến thắng hai cường quốc

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013
Tags:

3 nhận xét:

  1. Bác ơi, những ngày qua nghe tin bác mấ mà longhf cháu như thắt lại. mỗi lần xeemm những hình ảnh về chue tịch Hồ Chí Minh, cháu không thể kiề chế được nước mắt.,nay với Bấc cũng vaajh bác ơi. đem nào cũng độc những bài viết về bác mà những dòng nước nắt chauws cứ tuioon trào. cháu kính yêu bác và kính yêu Bác Hồ, chau tuqj hào là một người công dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Bác ơi, những ngày qua nghe tin bác mấ mà longhf cháu như thắt lại. mỗi lần xeemm những hình ảnh về chue tịch Hồ Chí Minh, cháu không thể kiề chế được nước mắt.,nay với Bấc cũng vaajh bác ơi. đem nào cũng độc những bài viết về bác mà những dòng nước nắt chauws cứ tuioon trào. cháu kính yêu bác và kính yêu Bác Hồ, chau tuqj hào là một người công dân Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. Bác ơi, mặc dầu chúng cháu chưa bao giờ gặp Bác Hồ, Bác Giaps nhưng thạt tâm chua nhuwngc ngày qua mõi hi đọc và xen những hình ảnh về bác mà cháu xúc động vô cùnh. kinhd miong bac yên nghỉ, bác là biểu tượng sống mãi trong lòng dân, trong thjees hệ uoiir trẻ chubngd cháu

    Trả lờiXóa