VỮNG TIN VÀO ĐẤT NƯỚC

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013
Tags: ,

10 nhận xét:

 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ta là một nước có bề dày lịch sử, nghìn năm văn hiến, hiện nay đang là nước có nền chính trị ổn định nhất. Cuộc sống của người dân tuy còn nhiều khó khăn song đang trong giai đoạn khởi sắc nhờ sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân. Chúng ta cần phải phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, để đưa đất nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 2. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ngày càng được thể hiện rõ và được các nhà khoa học khẳng định chắc chắn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có một quyết định vô cùng đúng đắn khi hướng đất nước ta đi theo con đường này, con đường chủ nghĩa xã hội rất phù hợp với tình hình hiện nay và cả sau này.

  Trả lờiXóa
 3. Những thành quả về kinh tế, văn hóa, chính trị ổn định và nhiều thành quả khác đã khẳng định đất nước ta đang đi đúng quỹ đạo phát triển. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao từng ngày, đó là những thành quả mà không ai có thể phủ nhận được. Vậy mà vẫn có một số kẻ vẫn có ý định phá hủy thành quả của dân tộc, chúng ta cần phải kịch liệt lên án những hành vi đó.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng ta phải tin vào đất nước, tin vào chính quyền, tin vào Đảng. Qua bao nhiêu năm đấu trang, rồi xây dựng từ 2 bàn tay trắng, chúng ta đã có được Việt Nam như ngày hôm nay. Chúng ta đang ngày càng hoàn thiện nó, vì thế khó tránh khỏi những thiếu sót. Hãy vững tin, đừng để bọn phản động thổi phồng lên, lung lay tư tưởng của ta, cơ hội cho chúng nó chống phá nhà nước. Tất cả hãy tin vào đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. chỉ có loại súc vật mới không biết đúng sai thật giả trắng den mới ca tụng và bảo vệ lủ thú vật ác quỷ qtcs đảng và đám tay sai csvn thú vật đảng

  Trả lờiXóa
 6. đất nước bốn nghìn năm lịch sử của chúng ta đã trải qua vô vàn các biến cố khác nhau nhưng từ dựng nước, giữ nước thì toàn thể đồng bào ta luôn sát cánh trong mọi hoàn cảnh để đi tới chiến thắng trong những giờ phút quyết định bởi tất cả chúng ta đều có lòng yêu nước nồng nàn, đều có lòng tự tin, yên tâm ở đất nước. Và bây giờ cũng vậy, trong công cuộc đi lên xã hội chủ nghĩa thì như theo học thuyết Mác - Lên nin thì đó sẽ là hình thái xã hội cuối cùng và tất yếu mỗi quốc gia sẽ phải trải qua, các nhà lãnh đạo của ta đã vận dụng sáng tạo, đúng đắn vào thực tiễn đất nước. Chúng ta hãy đặt một niềm tin lớn lao vào đất nước, có như vậy mới có sự đồng lòng, nhất trí, hiệp lực cùng đưa đất nước đi lên phát triển sánh ngang cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ từng mong mỏi.

  Trả lờiXóa
 7. Đất nước ta mới chỉ được thống nhất gần 40 năm nay thôi, con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội còn rất dài, không những thế, những năm sau khi giải phóng, chúng ta gần như phải bắt đầu lại từ đầu, bởi sự tàn phá của chiến tranh là vô cùng lớn, lại còn cả những khó khăn bởi sự cấm vận của Mỹ. Chính vì thế, sau 40 năm, nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, kinh tế vẫn chưa phát triển như một số nước trong khu vực. Tuy nhiên, đừng thấy đất nước như thế mà không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân phải cùng với Đảng, nhà nước cùng đoàn kết đưa đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 8. đất nước ta đã trải qua biết bao thăng trầm, biết bao những cuộc kháng chiến thần thánh! những điều thành công ấy đều có một sự đóng góp to lớn của Đảng và chính quyền nhà nước, những đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước ta vẫn đang phát huy tác dụng của nó và từng bước đổi mới bộ mặt của đất nước cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân!một niềm tin trọn vẹn vào chính sách của Đảng và nhà nước sẽ góp phần phát triển toàn diện đất nước!

  Trả lờiXóa
 9. Đất nước chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm đấu tranh để giành độc lập. Rồi đi lên từ hai bàn tay trắng. Tất cả là nhờ sự lãnh đạo của Đảng nhà nước ta. Bây giờ chúng ta đang sống trong một nền văn hóa hội nhập, dễ dàng tiếp cận với các nền văn minh trên thế giới, quan điểm, lập trường của những người trẻ tuổi đang bị pha trộn. Các thế lực thù địch hoạt động ngày càng gian xảo, chúng lợi dụng những tình tiết nhỏ nhất, bóp méo sự thật tác động lên tầng lớp mới của xã hội, dùng tiền mua chuộc người dân nhằm chống phá chính quyền. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đề cao tinh thần yêu nước.Giữ vững quan điểm, lập trường, luôn tin vào Đảng ta, nàh nước ta. Cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh

  Trả lờiXóa
 10. Tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, vì vậy Đảng ta phải có những sách lược linh hoạt và sáng tạo, toàn dân tộc phải đoàn kết trên mọi mặt trận để đối phó với mọi khó khăn phức tạp, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong thế kỉ XXI sẽ có nhiều biến đổi khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử loài người nhất đinh sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân sinh tiến bộ và công bằng xã hội sẽ có những bước tiến mới. Trước mắt nhân dân ta có những cơ hội và thách thức lớn, có tận dụng tốt các cơ hội vượt qua thử thách chủ yếu thuộc vào trí tuệ, sức lực, bản lĩnh của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa