VỮNG TIN VÀO CON ĐƯỜNG ĐANG ĐI CỦA ĐẤT NƯỚC

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013
Tags: ,

20 nhận xét:

 1. Nhân dân cần phải đồng lòng với Đảng và nhà nước, tạo nên sức mạnh lớn, đưa đất nước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, mặc dù kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, cuộc sống vẫn còn khó khăn song bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều điểm ưu việt, như nước ta có nền chính trị ổn định, hằng ngày không phải lo chiến tranh, không phải lo bạo loạn hay khủng bố. người dân chỉ cần tập trung phát triển kinh tế mà thôi, đây là một lợi thế mà khong phải nước nào cũng có được

  Trả lờiXóa
 2. Nhìn vào IRAQ, Syria, Ai cập mà xem, sẽ thấy được sống trên đất nước Việt Nam là một điều may mắn. Thật hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy được gặp những người thân yêu của mình, không phải lo về chiến tranh, chia li nữa. Để có được cuộc sống như vậy, ông cha ta đã đổ không biết bao mồ hôi sương máu, anh dũng chiến đấu, cùng với đường lối cách mạng của Đảng và Bác Hồ, đã đưa đất nước đến độc lập tự do. Chính vì thế, chúng ta phải vững tin vào con đường đang đi của đất nước

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước ta thật sự đang đi đúng hướng của mình,Những chủ trương chính sách của đảng đang thật sự đi vào lòng dân và luôn được người dân tin tưởng ủng hộ.Đã có những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động vào con đường mà Đảng ta đang lựa chọn,để chúng làm mất đi lòng tin của nhân dân vào đảng,Nhưng chúng đã nhầm.Nhân dân việt nam nguyện vững tin vào con đường mà đảng đang đi.Quyết tâm cùng đảng thực hiện những mục tiêu đó.

  Trả lờiXóa
 4. Đất nước đã thoát khỏi chiến tranh, trong chặng đường đổi mới, đất nước đã có những bước tiến nhất định. Với sự dẫn dắt của Đảng cộng sản, đất nước ta đang đi với con đường đúng đắn, thực tế đã cho thấy nước ta đang ngày càng phát triển. Các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, nói xấu Đảng, nhà nước ta. hơn bao giờ hết,Đảng nhà nước cần sự tin tưởng của nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc phải phát huy sức mạnh để đưa đất nước đi lên.

  Trả lờiXóa
 5. từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, “trăm người tiến đánh thì chỉ như một người”; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.
  Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX và Tổ quốc ta, dân tộc ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay.

  Trả lờiXóa
 6. Nước ta đã và đang đi theo con đường phát triển của xã hội chủ nghĩa , trong nhiều năm qua kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo , đất nước ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu lớn , đất nước được hòa bình , thống nhất,nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện....

  Trả lờiXóa
 7. Đi theo con đường chủ nghĩa xã hội , là một sự lựa chọn đúng đắn , đó là sự lựa chọn của lịch sử , đât nước từng bước đi lên đầu tiên là đánh đuổi giặc ngoại xâm , mang lại hòa bình cho đất nước , cho đến thời bình , đảng ta đã lãnh đạo đất nươc từng bước đi lên phất triển về mọi mặt , đảm bảo cuộc sống hòa bình , ổn định và ấm no cho nhân dân , chúng ta cần tin tưởng và ủng hộ con đường mà mình đã chọn

  Trả lờiXóa
 8. Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ này có được giữ gìn, nâng cao và phát huy hay không, điều đó phụ thuộc vào chính chúng ta, vào sự quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 9. Chế độ dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ tốt đẹp và ưu việt. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó là kết quả của biết bao mồ hôi công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ này có được giữ gìn, nâng cao và phát huy hay không, điều đó phụ thuộc vào chính chúng ta, vào sự quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 10. Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhằm không ngừng củng cố hoàn thiện những điều kiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong chế độ chính trị nhất nguyên ở nước ta, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà điều quan trọng ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống hiện thực của quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 11. Nhân dân cần phải đồng lòng với Đảng và nhà nước, tạo nên sức mạnh lớn, đưa đất nước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, mặc dù kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, cuộc sống vẫn còn nhiều bất cập nhưng bù lại chúng ta có nền chính trị ổn trật tự an ninh được giữ vững đời sống nhân dân k gặp bất an của khủng bố bạo động nào. hãy tin vào con đương đang đi của đât nước

  Trả lờiXóa
 12. Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhằm không ngừng củng cố hoàn thiện những điều kiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.đời sống nhân dân không ngừng được cải thiên kinh tê tăng trưởng theeo tưng ngày, hãy luôn vững tin vao con đương mà đảng nhà nước ta đã đề ra vì một tương lai tươi sáng

  Trả lờiXóa
 13. con đường chúng ta đang đi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một con đường đúng đắn.nó thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu thiêt thực của xã hội chủ nghĩa chúng ta hãy vưng tin vào con đường XHCN

  Trả lờiXóa
 14. Nước ta đã và đang đi theo con đường phát triển của xã hội chủ nghĩa , trong nhiều năm qua kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. cũng chính từ con đương này chúng ta đã giành được nhiều thành tự đáng kể kinh tế ngyaf càng được cải thiện đời sống nhân dân ngày càng nâng cao,chính trị được giữ vững.

  Trả lờiXóa
 15. từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đưa đât nước ta từ thành công này tới thành công khác mang độc lập thống nhât và chủ quyền lãnh thổ về cho đât nước. cũng chính vì đương lối đúng đắn đảng đã đưa nước ta tưng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tê. hãy tiếp tục tin vào dduwocngf lối đúng đắn của đảng con đường XHCN

  Trả lờiXóa
 16. Việt Nam là một nước theo hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn.Hiện nay, Việt Nam vẫn đang di theo định hướng xã hội chủ nghĩa và có rất nhiều điểm ưu việt so với các nước khác đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta hãy luôn vững tin vào định hướng của đất nước hiện nay.

  Trả lờiXóa
 17. Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.nó thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.Đảng ta đã đưa đât nước ta từ thành công này tới thành công khác mang độc lập thống nhât và chủ quyền lãnh thổ về cho đât nước.

  Trả lờiXóa
 18. ông cha ta đã đổ không biết bao mồ hôi sương máu, anh dũng chiến đấu, cùng với đường lối cách mạng của Đảng và Bác Hồ, đã đưa đất nước đến độc lập tự do.đảm bảo cuộc sống hòa bình , ổn định và ấm no cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 19. Bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ này có được giữ gìn, nâng cao và phát huy hay không, Các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, nói xấu Đảng, nhà nước ta. hơn bao giờ hết,Đảng nhà nước cần sự tin tưởng của nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc phải phát huy sức mạnh để .đưa đất nước đi lên

  Trả lờiXóa
 20. Quyết định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là một quyết định đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong những năm kháng chiến cũng như những năm đổi mới, chúng ta có thể thấy được những thành công của Đảng ta, tất nhiên nó không thể là hoàn hảo nên có mắc những khuyết điểm nhất định, quan trọng là biết nhìn nhận và sửa sai. Tuy nhiên nhìn chung Đảng đã đưa đất nước ra khỏi chiến tranh, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, chính trị ổn định, nhân dân ấm no. Quan trọng hơn hết là chúng ta phải có niềm tin, phải vững tin vào Đảng ta, vào nhà nước ta. Sát cảnh cùng nhau để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa