Cần có một niềm tin son sắt

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Tags: ,

14 nhận xét:

 1. Sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng toàn dân ta là sự nghiệp đấu tranh vô cùng vẻ vang và chói lọi. Chúng ta có quyền tự hào về những gì chúng ta đã làm được cũng như tin vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước ta. Nếu không có con đường sáng do Đảng và Bác Hồ chỉ ra thì không biết đến khi nào đất nước ta mới thoát khỏi cảnh nô lệ, lầm than.

  Trả lờiXóa
 2. Cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh và những hoạt động của Người chắc mọi người dân Việt Nam ai cũng từng được nghe tới và hiểu rõ. Cả cuộc đời của Bác chỉ một lòng vì dân vì nước vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Bất kỳ ai tiếp xúc với Bác đều cảm thấy khâm phục và không tiếc lời khen ngợi kể cả những lẻ thù của dân tộc ta. Bác là người con xuất sắc nhất của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Có lẽ nhiều bạn trẻ hiện nay được hưởng sự may mắn, là sinh ra và lớn lên trong một nền độc lập tự do hạnh phúc, họ không phải trải qua chiến tranh, không phải nếm trải mùi vị khổ đau trong chiến tranh, chính vì thế, họ không nhận thức được tầm quan trọng và những công lao to lớn của Hồ chủ tịch cũng như của Đảng cộng sản Việt Nam. Họ dễ bị các thế lực thù địch dụ dỗ, lừa gạt, có cái nhìn sai lầm về Bác, về Đảng. Đây là một điều khá đáng tiếc với những bạn trẻ này, và cũng là một bài học cho chúng ta về giáo dục thế hệ trẻ hôm nay

  Trả lờiXóa
 4. Nhờ có tư tưởng của Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lê Nin làm kim chỉ nam cho hành động và sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam mà đất nước chúng ta có thể được như ngày hôm nay .Trải qua bao nhiêu cuộc cách mạng kháng chiến quyệt liệt ,nhưng những người anh hùng dân tộc,những người con của đất nước luôn đặt ra cho mình một niềm tin sắt son để cùng nhau phấn đấu,quyết tâm đánh thắng kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc.Đó là điều rất đáng tự hào và những thế hệ trẻ đi sau cần phải học tập và thực hiện thật tốt để tiếp bước các bậc anh hùng đi trước trong việc dựng nước và giữ nước.

  Trả lờiXóa
 5. Thế hệ trẻ bây giờ là lực lượng quan trọng nhất trong việc đóng góp và đưa đất nước lên một tầm cao mới cho nên cần phải học tập và làm theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoàn thiện bản thân mình và có thể cống hiến những điều tốt đẹp nhất để đem lại lợi ích cho đất nước.Nhưng bên cạnh đó còn có một số người do được sinh ra trong nền độc lập,tự do hạnh phúc cho nên quên là bản thân mình nên làm gì và chưa từng phải nếm mùi đau khổ mà chiến tranh để lại cho nên chưa nhận thức được những công lao to lớn mà những vị anh hùng đã để lại,những công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam cống hiến cho đất nước.Họ dễ bị các thế lực thù địch dụ dỗ,kích động và thậm chí là dùng tiền để mua chuộc để làm việc cho bọn nó chống lại Đảng và Nhà nước ta và có cái nhìn xấu về Đảng và Nhà nước.Đây thực sự là điều mà tất cả chúng ta đều không mong muốn và thất vọng đối với những con người đó.Và đó cũng là tiếng chuông cảnh báo đối với tình trạng giáo dục giới trẻ ở đất nước chúng ta chưa chặt chẽ và chưa đúng đắn,cần phải khắc phục và hạn chế tình trạng này trong tương lai .

  Trả lờiXóa
 6. Thế hệ trẻ bây giờ là lực lượng quan trọng nhất trong việc đóng góp và đưa đất nước lên một tầm cao mới cho nên cần phải học tập và làm theo chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoàn thiện bản thân mình và có thể cống hiến những điều tốt đẹp nhất để đem lại lợi ích cho đất nước.Nhưng bên cạnh đó còn có một số người do được sinh ra trong nền độc lập,tự do hạnh phúc cho nên quên là bản thân mình nên làm gì và chưa từng phải nếm mùi đau khổ mà chiến tranh để lại cho nên chưa nhận thức được những công lao to lớn mà những vị anh hùng đã để lại,những công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam cống hiến cho đất nước.Họ dễ bị các thế lực thù địch dụ dỗ,kích động và thậm chí là dùng tiền để mua chuộc để làm việc cho bọn nó chống lại Đảng và Nhà nước ta và có cái nhìn xấu về Đảng và Nhà nước.Đây thực sự là điều mà tất cả chúng ta đều không mong muốn và thất vọng đối với những con người đó.Và đó cũng là tiếng chuông cảnh báo đối với tình trạng giáo dục giới trẻ ở đất nước chúng ta chưa chặt chẽ và chưa đúng đắn,cần phải khắc phục và hạn chế tình trạng này trong tương lai

  Trả lờiXóa
 7. cái bọn này đúng là một lũ điên mới có những hành động bài viết như thế, chúng có mắt mà như mù, có đầu mà không biết suy nghĩ, chúng không biết là chúng đang đi ngược lại với cả thế giới, khi chúng giám xúc phạm bằng những luận điệu sai trái về một con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa duy nhất của thế giới, lũ chúng này phải đem đi tử hình hết đi mới đúng, chúng đang làm xấu đi xã hội này lắm rồi. đúng là một lũ ngu xi

  Trả lờiXóa
 8. Để chống phá cách mạng Việt Nam, một trong những thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch là ra sức xuyên tạc Hồ Chí Minh. Nhưng dẫu tìm mọi cách, lúc trắng trợn, lúc tinh vi, chúng nhất định không lừa dối được nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên toàn thế giới. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. Về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều công trình khoa học, chương trình nghiên cứu, bài nói, bài viết của các học giả, nhân sĩ, trí thức, nhà chính trị trong nước và trên thế giới bàn tới. và các công trình bài viết đó đều khằng định chắc chắn rằng Hồ Chí Minh là một con người vĩ đại cả về tài năng lãnh đạo đức, đó là một bức tượng đài không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả nhân loại thế giới, đó xứng đáng là một vị danh nhân thế giới đầu tiên và duy nhất. đó đã đủ khẳng định về Hồ Chí Mình rồi, còn những bài viết câu nói thối của cái bọn tự xưng mình là dân chủ kia chỉ là ô nhục thêm chúng, lộ rõ bộ mặt bất nhân của chúng mà thôi

  Trả lờiXóa
 10. dân tộc Việt Nam cận đại chỉ có một vĩ lãnh tụ vĩ đại nhất trong lòng nhân dân đó chính là chủ tịch Hồ Chí Minh mà thôi. Cả cuộc đời Người phấn đấu, hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, đó là điều không thể phủ nhận được. Công lao của Người đã được Đảng, Nhà nước ta ghi nhận và coi tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam cho các hành động của Đảng, Nhà nước ta. Thế mà đã có không ít các đối tượng chống đối, thù địch nhà nước Việt Nam cả trong và ngoài nước luôn dựa trên các căn cứ không có thực để tiến hành xuyên tạc về lịch sử của dân tộc, trong đó chúng lồng ghép các quan điểm sai trái, sai sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phá hoại nền tư tưởng truyền thống này

  Trả lờiXóa
 11. để tôi nói với cái bọn tự xưng là dân chủ kia nhé, bọn mày là người Việt Nam thì hãy nên biết ơn hơn là lắm mồm ngồi đó xuyên tạc, nếu không nhờ chủ tịch Hồ Chí Minh thì bây giờ chúng mày không còn ngồi đó mà hàm hồ xuyên tạc, lắm mồm nói nhảm nữa, không có nước Việt Nam như bây giờ và có thể ba mẹ của bạn cũng chưa chắc đang tồn tại để gặp nhau, sinh ra 1 đứa con mất nết vô ơn xuyên tạc như bạn, đừng có nhận xét Bác một cách xuyên tạc, thiếu trung thực và không có chứng cứ như vậy, Bác luôn có những quyết định đúng đăn nhất để đưa việt nam thoát khỏi ách đô hộ thống trị của bọn tây bọn nhật bọn tàu, nếu bạn nói vậy chả khác gì bán nước , phản động, vậy sao không qua bên tàu mà ở với bọn nước ngoài, bọn bán nước đi, nếu được thì hữa chứng mình đưa ra chứng cứ cho lời bạn nói, chứ đừng ngồi đó mà a hùng bàn phím mà hàm hồ nói những lời thiếu tôn trọng Bác, thiếu tôn trọng ân nhân của gđ bạn, của bạn và của cả dân tộc Việt nam, đồ bán nước, phản động

  Trả lờiXóa
 12. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, nêu tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, tinh thần tận tụy, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị. Người là hiện thân của những phẩm chất cao quý nhất của con người Việt Nam, yêu nước, thương dân, thông minh, cần cù, sáng tạo, anh hùng, vì nghĩa lớn. Người đã hiến dâng cho tất cả chỉ quên mình. Khẳng định công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại, UNESCO đã tôn vinh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. đó là một tượng đài mà mãi mãi tồn tại cảu nhân loại tiến bộ trên thế giới

  Trả lờiXóa
 13. Bác Hồ xem Thanh niên có thể “dời núi và lấp biển”, là “đại biểu cho tinh thần tự tôn, tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại”. Trong công cuộc xây dựng đất nước Thanh niên cũng là lực lượng tiên phong đi đầu trong mọi phong trào thi đua kiến quốc. Thanh niên có khả năng tiếp thu nhanh kiến thức, “học kỹ thuật – chìa khóa để làm cho dân mạnh, nước giàu”. Bác căn dặn “Sau 80 năm trời nô lệ làm cho nước nhà yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó nước nhà trông mong ở các cháu rất nhiều.”. Thế hệ trẻ ngày nay sẽ vững tin vào những điều Bác căn dặn, phấn đấu vì đất nước Việt Nam phồn thịnh.

  Trả lờiXóa
 14. hiện nay trong thời kỳ hòa bình, trong khi cả nước, cả dân tộc ta đang hướng tới xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đó là mục tiêu của dân tộc cũng là di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các thế lực thù địch, phản động lại luôn dựa trên các căn cứ không có thực và sai trái để tiến hành xuyên tạc về lịch sử, thành quả của dân tộc, trong đó chúng sử dụng những luận điệu quan điểm sai trái, sai sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với mục đích làm cho lòng dân lay động, hạ uy tín, hạ bệ ảnh hưởng Bác Hồ đối trong thòi kỳ hiện đại. Không vì thế mà niềm tin của chúng ta vào Đảng, vào Bác bị sai lệch mà qua đó sẽ càng giúp cho chúng ta biết quý trọng, cảm ơn Đảng và Bác đã cống hiến cho dân tộc ta.

  Trả lờiXóa