BÁC HỒ-NGƯỜI ANH HÙNG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013
Tags: ,

31 nhận xét:

 1. Bác Hồ một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta , cả dân tộc đều kính trọng và tự hào về Bác , là một vị anh hùng dân tộc , đã dành cả cuộc đời mình cho cách mạng , cho dân tộc , người đã ra đi nhưng những gì mà người để lại quả thực là vô giá và sẽ còn mãi ý nghĩa với con cháu Việt Nam sau này!

  Trả lờiXóa
 2. Bác Hồ, vị lãnh tụ của nhân dân, người con ưu tú dân tộc Việt Nam, người đã tìm đường cứu nước cho dân tộc, đưa nhân dân ta thoát khỏi đói nghèo. đánh đuổi giặc ngoại xâm. Công lao to lớn trong sự nghiệp vĩ đại của người đã để lại cho dân tộc Việt Nam cũng như toàn thể dân tộc bị áp bức trên thế giới một kỷ nguyên mới trong đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 3. Hồ Chí Minh, con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam cũng như toàn thể nhân dân lao đông, áp bức trên toàn thế giới. Người đã cùng với nhân dân Việt Nam đánh đuổi những kẻ thù của dân tộc, giặc ngoại xâm để giải phóng dân tộc ta, đưa dân tộc ta, đất nước ta lên con đường xã hội chủ nghĩa. Người sẽ mãi là tấm gương sáng cho dân tộc Việt Nam noi theo.

  Trả lờiXóa
 4. Bác Hồ, người là niềm tin, người anh hùng vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự hy sinh to lớn của người cho dân tộc Việt Nam là không có gì có thể đong đếm được. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Bác luôn theo sát nhân dân, cùng nhân dân ta vượt qua những khó khăn nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bác mãi là niềm tự hào của dân tộc ta và để cho tất cả dân tộc noi theo, học hỏi.

  Trả lờiXóa
 5. Nhờ có Bác Hồ mà nhân dân Việt Nam được sống trong hoà bình! Đời đời ơn Bác! Yeah!

  Trả lờiXóa
 6. Vừa qua, việc ông Donald Trump - Đại diện Đảng Cộng hòa ở Mỹ đã chính thức được bầu làm Tổng thống thứ 45 của đất nước xứ “cờ hoa” là một sự kiện lớn không chỉ của nước Mỹ mà còn là của cả thế giới vì tầm ảnh hưởng của nước này trên trường quốc tế trong thời điểm hiện tại. Để có thể đạt được thành công đó, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người là Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 7. Con nguời ấy là Hồ Chí Minh. Dân tộc ấy là dân tộc Việt Nam. Thời đại ấy là thời đại quá độ toàn thế giới từ chủ nghĩa tư bản đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp ấy là sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người trong thế giới thứ ba và thế giới.

  Trả lờiXóa
 8. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta. Công lao của Người với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng. Lời của nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng chính là lời muốn nói của cả dân tộc đối với Bác kinh yêu.

  Trả lờiXóa
 9. Quan Siêu Cấp04:42 18 tháng 1, 2017

  Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp đó là bốn nhân tố lịch sử tác động qua lại đa dạng và quện chặt vào nhau, bắt đầu từ một con người và cuối cùng thể hiện trong một sự nghiệp. Những gì Người làm, Người cố gắng trải qua đều với một mong muốn rằng làm sao đất nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta có cơm ăn, áo mặc.

  Trả lờiXóa
 10. Trong mỗi bước đi lên của nhân dân ta, của Đảng ta đều in trọn dấu ấn của Người- với tư cách là người dẫn đường, lãnh đạo và là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Cho dù Người đã đi xa nhưng những hình ảnh về một vĩ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc vẫn còn tồn tại mãi mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Bác Hồ - nghe 2 từ đó đã thấy thiêng liêng rồi. cả dân tộc đều kính trọng và tự hào về Bác , là một vị anh hùng dân tộc , đã dành cả cuộc đời mình cho cách mạng , cho dân tộc , người đã ra đi nhưng những gì mà người để lại quả thực là vô giá và sẽ còn mãi ý nghĩa với con cháu Việt Nam sau này!

  Trả lờiXóa
 12. Bác Hồ, vị lãnh tụ của nhân dân, người con ưu tú dân tộc Việt Nam, người đã tìm đường cứu nước cho dân tộc, đưa nhân dân ta thoát khỏi đói nghèo. đánh đuổi giặc ngoại xâm. Công lao to lớn trong sự nghiệp vĩ đại của người đã để lại cho dân tộc Việt Nam cũng như toàn thể dân tộc bị áp bức trên thế giới một kỷ nguyên mới trong đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 13. Bác Hồ - con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam cũng như toàn thể nhân dân lao đông, áp bức trên toàn thế giới. Người đã cùng với nhân dân Việt Nam đánh đuổi những kẻ thù của dân tộc, giặc ngoại xâm để giải phóng dân tộc ta, đưa dân tộc ta, đất nước ta lên con đường xã hội chủ nghĩa. Người sẽ mãi là tấm gương sáng cho dân tộc Việt Nam noi theo.

  Trả lờiXóa
 14. Bác Hồ, người là niềm tin, người anh hùng vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự hy sinh to lớn của người cho dân tộc Việt Nam là không có gì có thể đong đếm được. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Bác luôn theo sát nhân dân, cùng nhân dân ta vượt qua những khó khăn nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bác mãi là niềm tự hào của dân tộc ta và để cho tất cả dân tộc noi theo, học hỏi.

  Trả lờiXóa
 15. Hồ Chí Minh là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử.Người đã đưa đất nước ta thoát khỏi ách thống trị. Đưa dân tộc Việt Nam đến 1 mục tiêu cao đẹp và hạnh phúc. Người là Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 16. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi vào cõi bất tử như là một trong những anh hùng dân tộc vĩ đại. “Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử.

  Trả lờiXóa
 17. Hồ Chí Minh, Bac Hồ - con người vĩ đại và có sức hút mãnh liệt. Thế giới ngày nay còn có khác biệt và xung đột, nhưng được gặp Bác Hồ, chúng ta thật sung sướng được thấy lòng tốt của con người, tình bạn, lòng nhân ái

  Trả lờiXóa
 18. Con người vĩ đại ấy là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử.Người đã đưa đất nước ta thoát khỏi ách thống trị. Đưa dân tộc Việt Nam đến 1 mục tiêu cao đẹp và hạnh phúc. Người là Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 19. Khắp năm châu bốn bể, có lẽ hiếm có một nhân vật nào ở thời đại chúng ta, ngay từ khi sinh thời cũng như sau khi qua đời, tên tuổi và sự nghiệp lại được biết đến rộng rãi, được đánh giá cao, được ca ngợi bằng những lời đẹp đẽ và cao quý như Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
 20. Bác đã hy sinh cả đời cho dân tộc Việt Nam. Bác đã tự nhận là người không có gia đình và không có con nhưng “gia đình tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam”. Một sự cao cả không thể thấy ở bất kì vị lãnh tụ nào. tôi cảm giác như đây là sự cao cả bình dị nhất

  Trả lờiXóa
 21. Bác Hồ - người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người sẽ sống mãi trong lòng người dân việt nam.Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử.

  Trả lờiXóa
 22. Cho dù có bất cứ đổi thay gì đi chăng nữa thì trong lòng mỗi người con dân Việt yêu nước, hình ảnh của Bác không thể phai nhòa - một con người cả cuộc đời cống hiến cho hòa bình, độc lập, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

  Trả lờiXóa
 23. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của Đảng và dân tộc ta. Giá trị thực tiễn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, "nói đi đôi với làm." Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta quyết tâm thực hiện thành công, hiện thực hóa những di huấn của Người trong thực tiễn cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 24. Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 60 năm đấu tranh cách mạng bất khuất kiên cường, đầy gian khổ, hi sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người; sự nghiệp đấu tranh vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 25. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta nhân dân ta non sông đất nước ta. Chúng ta cần làm tốt công tác vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 26. Trong cuộc hành trình dài hàng chục năm, sống bằng hai bàn tay lao động, Người đã trau dồi cho mình một cơ sở tri thức phong phú, một tình cảm cách mạng rộng lớn và nồng nàn để nhanh chóng tiếp thụ chủ nghĩa Mác – Lênin, chân lý của thời đại.

  Trả lờiXóa
 27. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên thấy rõ được tầm quan trọng của bản Luận cương của V.I.Lênin, nhận thức được sớm nhất ý nghĩa quyết định của nó đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng Đông Dương và cách mạng thuộc địa nói chung. Đó là kết quả của một quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự hoà mình vào cuộc sống và đấu tranh của giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động nhiều nước. Đó cũng là kết quả của một trí tuệ thiên tài đã không ngừng được nâng cao bằng kiên trì học tập và tiếp thụ tinh hoa văn hoá của thế giới.

  Trả lờiXóa
 28. ừ sau Cách mạng tháng Mười, sư liên minh chiến đấu giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc đã bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ thay đổi về chất. Đặc điểm nổi bật của sự liên minh đó là giai cấp công nhân đã thức tỉnh và ngày càng đóng vai trò quyết định trong phong trào giải phóng dân tộc, còn giai cấp tư sản dân tộc thì dần dần vứt bỏ vai trò lãnh đạo của nó hoặc tỏ ra bất lực ngay từ đầu phong trào, hoặc có giành được quyền lãnh đạo cách mạng ở một số nước thuộc địa nào đó thì cuộc cách mạng có nguy cơ bị bỏ dở, và không loại trừ khả năng nước đó sẽ trở thành thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa đế quốc. Bác đã tiếp thu được nó, vận dụng nó vào công cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho nước nhà.

  Trả lờiXóa
 29. Bằng hoạt động thực tiễn phong phú, bằng tư duy sáng suốt và trí tuệ thiên tài của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cống hiến xuất sắc trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, làm phong phú và phát triển học thuyết của Lênin về cách mạng thuộc địa. Người đã xây dựng thành một hệ thống lý luận chặt chẽ, đặt cơ sở cho việc hình thành đường lối chiến lược và sách lược cũng như phương pháp và nghệ thuật tiến hành cách mạng ở một nước vốn là nước thuộc địa như nước ta.

  Trả lờiXóa
 30. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm vững ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin, ngọn cờ tiêu biểu cho xu thế phát triển tất yếu của phong trào giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với tư tưởng của mình về cách mạng thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực vào quá trình biến đổi sâu sắc lịch sử thế giới trong thời đại ngày nay.

  Trả lờiXóa
 31. Với lý luận của Người về cách mạng thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công đặt nền móng tư tưởng cho việc xây dựng đường lối cách mạng của Đảng - một sự tổng hợp những quan điểm chiến lược có tính chỉ đạo lớn về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động, về phương pháp và nghệ thuật đánh thắng kẻ thù và xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa