Những đóng góp của Quốc hội Khóa XIII

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Quốc hội khóa XIII là đã thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013 với số phiếu đồng thuận cao cũng như được sự đóng góp của nhân dân với rất nhiều sửa đổi hiến pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Hiến pháp cần phải được thay đổi để phù hợp với đời sống, với tình hình phát triển kinh tế, lợi ích của nhân dân. Đó chính là đóng góp rất quan trọng và có ý nghĩa của quốc hội khóa XIII.

    Trả lờiXóa