Từ xung đột tôn giáo tại Đông Nam Á và ý nghĩa cho quá trình phát triển đất nước

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013
Tags: ,

4 nhận xét:

 1. tôn giáo là nhu cầu tinh thần thiết yếu của mọi người. nhưng đối khi những người có dã tâm sử dụng tôn giáo vào mục đích, ý đồ xấu. lịch sử đã ghi nhận những cuộc chiến tranh mang màu sắc tôn giáo. và chúng ta, những người dân văn minh cần phải hiểu rõ và phân biệt được điều đó!

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam đang làm rất tốt rồi. Hãy cố gắng bình yên như thế nữa!

  Trả lờiXóa
 3. langquencuoctinh23:54 19 tháng 12, 2013

  tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm trong đời sông xã hội! tuy nhiên chúng ta hãy lên án những hành động sử dụng tôn giáo để phục vụ mưu đồ đen tối!

  Trả lờiXóa
 4. hiện nay tôn giáo luôn là vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm. rất nhiều các quốc gia đã sụp đổ đi sụp đổ lại vì không quản lý được vấn đề tôn giáo, Việt Nam cũng đã từng xảy ra nhiều vấn đề tôn giáo phức tạp nhưng nhờ có đường lối chính sách đúng đắn ta đã dập tắt được ngọn lửa làm vững lòng dân, không để các đối tượng xấu có cơ hội xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt nam

  Trả lờiXóa