Ý bà là sao??? Bà Loretta Sanchez

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. langquencuoctinh18:28 24 tháng 12, 2013

    ý bà ấy là gây khó khăn chứ còn gì nữa

    Trả lờiXóa
  2. thử hỏi bà Loretta Sanchez bà đã đến Việt Nam bao giờ chưa, đã thấy được cuộc sống của người dân được cải thiện như thế nào chư, tôn giáo và các dân tộc anh em cùng đồng lòng chung sống hòa thuận vậy tự hỏi bà những chuyển biến về dân chủ nhân quyền là thay đổi như thế nào?. nó không thể thay đổi được vì nếu thay đổi nó sẽ đi ngược lại lợi ích của chính nhân dân Việt Nam

    Trả lờiXóa