Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta thu được những thành tựu rất quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đây cũng là thời điểm chuẩn bị bước sang năm 2015, năm của những ngày lễ kỷ niệm trọng đại, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tổ chức các Hội nghị Công an toàn quốc trước đây, Hội nghị lần này sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp về những vấn đề quan trọng trong công tác công an trên tinh thần trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, đổi mới.

CTN30-12-14-500-1 (1)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang duyệt đội danh dự.

Nhìn lại năm 2014, đất nước ta thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp và khó lường. Những ngày cuối năm, xung đột, tranh chấp về vùng, lãnh thổ, tranh chấp tài nguyên cũng như các lợi ích quốc gia ở nhiều nơi trên thế giới vẫn gay gắt, nóng bỏng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công an.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Việc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước…

Trong bối cảnh như vậy, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kết quả nổi bật trên các mặt công tác là phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động phá hoại, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động. Giữ ổn định chính trị, không bị động, bất ngờ.

Đánh giá về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII khẳng định: Tiềm lực quốc phòng an ninh và thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được tăng cường. Sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Kiên quyết đấu tranh bằng các giải pháp phù hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường...

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII quyết định, đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Trong khi đó, vấn đề biển đảo dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm với tính chất, thủ đoạn manh động, khó lường.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là trong mọi tình huống phải phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng theo định hướng XHCN. Phương châm chủ động tiếp tục được quán triệt trong toàn bộ công tác Công an, cùng với đó là duy trì, đảm bảo kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả…

Nguồn: Báo Công an nhân dân