ĐẢM BẢO NHU CẦU TIN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014
Tags: ,

6 nhận xét:

 1. Pháp luật đã quy định cho người dân thực hiện các quyền dân chủ, quyền con người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Và thực tế ở Việt Nam cho phép người dân có thể theo bất cứ tôn giáo nào mà họ muốn sùng bái. điều này đã thể hiện tự do dân chủ ở Việt Nam. Trước pháp luật thì mọi tôn giáo đều bình đẳng và gắn bó với sự phát triển chung của đất nước, xã hội.
  Điều này thực sự quan trọng khi Việt Nam là thành viên của hội đồng nhân quyền LHQ. thể hiện vị trí đó là đúng đắn

  Trả lờiXóa
 2. Bình đẳng trước pháp luật không chỉ được thực hiện ở tôn giáo! đối với người dân Việt Nam thực hiện quyền tự do bình đẳng đã được thực hiện và được sự quan tâm của chính quyền. trong đó thể hiện rõ nhất chính là bình đẳng tôn giáo mà ở đó tất cả người dân đều có thể lựa chọn một tôn giáo cho mình.
  Pháp luật cũng đã bảo vệ cho quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. gắn kết tôn giáo vào đời sống của người dân. gắn liền với sự phát triển của xã hội

  Trả lờiXóa
 3. trong bất cứ hệ thống pháp luật dân chủ nào cũng vậy việc thực hiện những gia trị dân chủ luôn được con người chú ý và xây dựng ở Việt Nam thực hiện các quyền con người luôn được tôn trọng và đảm bảo thực hiện. điều này càng chứng minh những nỗ lục cố gắng của chính quyền và nhân dân.
  thực hiện dân chủ, tự do tín ngưỡng là nét văn hóa của con nguời Việt Nam. để thực hiện những nét văn hóa như người Việt,

  Trả lờiXóa
 4. vietnamquehuongtoi201417:20 15 tháng 2, 2014

  cứ thấy mà xem, người Việt Nam thích theo đạo nào hay tín ngưỡng gì có ai bảo sao đâu. ở quê hay ở thành phố tín ngưỡng là do mình thôi mà.

  Trả lờiXóa
 5. đất nước Việt Nam có tự do tôn giáo, tín ngưỡng và chủ trương của đất nước là tất cả mọi người đều được đảm bảo sự tự do ấy. Bởi chúng ta đã xác định các giá trị nhân văn, đạo đức trong các tôn giáo và các hình thức tín ngưỡng cũng là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng đất nước Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong quá trình phát triển hiện nay thì chúng ta phải tiếp tục phát huy yếu tố đó

  Trả lờiXóa
 6. Với sự quan tâm như vậy, đời sống tinh thần của một bộ phận đồng bào luôn được đáp ứng một cách đầy đủ. Chúng ta có thể thấy giá trị to lớn của việc đảm bảo các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân; rằng chúng ta sẽ làm đa dạng và phong phú các giá trị tinh thần của đất nước. Thế nhưng các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề này để chống lại đất nước ta với những luận điệu hết sức coi thường chính phủ, coi thường pháp luật

  Trả lờiXóa