PHẢI CHĂNG ĐÔNG Á CHƯA MUỐN GIÃ TỪ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014
Tags: ,

3 nhận xét:

  1. Chủ nghĩa dân tộc là ý thức của mỗi người về cội nguồn dân tộc, ý thức về quyền dân tộc, về phẩm giá dân tộc!Chủ nghĩa dân tộc có nhiều loại khác nhau, song chỉ có chủ nghĩa dân tộc của nhân dân lao động là chủ nghĩa dân tộc chân chính. Chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc của nhân dân lao động, luôn thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Còn những cái chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc hay Nhật Bản và Triều Tiên có lẽ nó còn là cái gì đó mơ hồ và nó mang tính chính trị nhiều hơn là tính dân tộc!

    Trả lờiXóa
  2. chủ nghĩa dân tộc vẫn còn bền chặt với đời sống các nước Đông Á bởi phần lớn là nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức những quốc gia có truyền thống sống vì màu cờ sắc áo, sống vì dân tộc mình như quá khứ của các nước. Phần lớn các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên hay Nhật Bản đều chỉ có một dân tộc chính, còn số còn lại là rất ít các dân tộc thiểu số hoặc không có nên họ luôn tạo nên nguồn sức mạnh cho riêng mình

    Trả lờiXóa
  3. chủ nghĩa dân tộc đã tồn tại lâu đời và có truyền thống lịch sử ở các nước Đông Á nhưng với tình hình hiện tại thì nó đang trở thành một xu thế nguy hiểm với các nước này khi có thể dẫn đến viễn cảnh xấu đi nghiêm trọng các mối quan hệ trong khu vực. Chúng ta đang thấy mâu thuẫn nghiêm trọng về lợi ích, liên quan đến tuyến hàng hải, biển đảo, khai thác khoáng trong khu vực. Và chủ nghĩa dân tộc cùng chủ nghĩa yêu nước là công cụ mạnh để bảo vệ lợi ích cho mỗi nước

    Trả lờiXóa