VIỆT NAM BẢO VỆ HỒ SƠ TRƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014
Tags: ,

6 nhận xét:

 1. những gì mà Việt Nam chúng ta đã làm được đều rất thiết thực và có tính thực tế cao! nó được chứng tỏ trong đợt bảo vệ này của nước ta trước hội đồng nhân quyền liên hợp quốc! có lẽ đây cũng là cách khách quan nhất để kiểm tra, đánh giá đối với các nước thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc! nó sẽ là một bằng chứng đanh thép trước toàn thể bạn bè trên thế giới cũng như làm cho những luận điệu của những kẻ phản động trong và ngoài nước ta bị phủ nhận!

  Trả lờiXóa
 2. đây có lẽ là một đòn đau đánh vào những luận điệu của bọn phản động trong và ngoài nước đang cố gắng lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá nhà nước ta! từ sự kiện nước Việt Nam được trúng cử vào làm thành viên của hội đồng liên hợp quốc thế giới, chúng ta đã giáng một đòn vào những luận điệu của bọn chúng, nay chúng ta bảo vệ thành công như thế này có lẽ sẽ làm cho bọn phản động ấy từ bỏ hẳn những cái tư tưởng đen tối thôi!

  Trả lờiXóa
 3. Trong năm vừa qua, chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về quyền con người như thông qua bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó dành toàn bộ Chương II quy định việc bảo vệ quyền con người và quyền công dân; Ban hành mới các luật mới, quả thật, Việt Nam đã và đang hoạt động rất tốt trong bảo vệ quyền con người, quyền tự do cá nhân.

  Trả lờiXóa
 4. đất nước ta đang ngày càng phát triển, nền kinh tế đang tăng trưởng vượt bậc, đời sống người dân cũng từ đó mà ngày càng được nâng cao hơn! nước Việt Nam chúng ta đang dần vươn mình ra với bạn bè quốc tế và những gì mà chúng ta đã làm được chắc hẳn là tất cả thể giới đều biết tới! việc nước ta bảo vệ thành công hồ sơ trước hội đồng nhân quyền liên hợp quốc có lẽ cũng chỉ là một cái gì đó mang tính thủ tục bởi nước Việt Nam chúng ta có thừa những yếu tố cần và đủ để gia nhập vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc!

  Trả lờiXóa
 5. hy vọng với những gì đã và đang cố gắng làm tốt cho tình hình nền nhân quyền nước nhà thì nước ta sẽ bảo vệ tốt hồ sơ trước hội đồng nhân quyền thế giới. Cũng phải nói rằng Hội đồng nhân quyền thế giới luôn nhìn nhận đúng đắn và đã tin tưởng chúng ta rất lớn nên với số phiếu chiếm tuyệt đại đa số như lần bầu nước ta vào nhiệm kì này thì chúng ta luôn tự hào và tự tin nước mình sẽ không làm thế giới phải thất vọng

  Trả lờiXóa
 6. nước ta luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người như: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin; quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; quyền của người đang chấp hành án phạt tù, người bị tạm giam, tạm giữ đề điều tra; quyền kinh tế, xã hội và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Việt Nam luôn coi trọng xây dựng và phát triển các chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Do vậy mà chúng ta tự tin để bảo vệ thành công hồ sơ trước Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

  Trả lờiXóa