THÔNG ĐIỆP NGÀY 30-4

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014
Tags: ,

9 nhận xét:

 1. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 thống nhất đất nước là một trong những chiến thắng vĩ đạ nhất của dân tộc ta, chiến thắng một đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ là Mỹ và cho đến tận bây giờ thì Mỹ vẫn chưa hiểu tại sao một nước có nền quân sự hùng mạnh như vậy lại thua một nước nghèo nàn lạc hậu như Việt Nam. Và chiến thắng đó đánh dấu một thời kì hoàn toàn mới trong lịch sử Việt Nam là thống nhất đất nước và hiên ngang tiến lên chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 2. 30/4/1975-30/4/2014, đó là chiến thắng lịch sử, đưa đất nước Việt Nam ta thống nhất về liền một dải, không còn chia cắt Nam-Bắc, phân chia hai miền. Nó không những là chiến thắng của một Việt Nam đối với một nước Mỹ hùng mạnh về quân sự, kinh tế mà nó còn là chiến thắng để giành lại được độc lập, tự do về lại với nhân dân Việt Nam ta. Đó sẽ mãi là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử bảo về tổ quốc của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 3. Chiến thắng 30-4-1975 đó là chiến thắng lịch sử của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc. Và đó cũng là bài học giành cho những kẻ không phải ỷ mạnh hiếp yếu như Mỹ muốn dùng cho Việt Nam. Một 30-4 nữa sắp đến, nó sẽ luôn nhắc nhở một bài học đắt giá cho những kẻ có ý định chống phá nhà nước Việt Nam như Mỹ và đồng bọn trong cuộc chiến phi nghĩa mà Mỹ dựng nên.

  Trả lờiXóa
 4. 39 năm đã trôi qua, và một lần nữa trong không khí cả nước kỷ niệm chiến thắng giải phóng dân tộc, giành lại độc lập. Chiến thắng ấy chính là kết cục mà Mỹ và tay sai phải nhận được vì những gì chúng đã gây cho Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam chúng ta. Qúa khứ thì không thể lập lại nhưng lịch sử thì mãi vẫn còn đó, đó sẽ mãi là bài học giành cho chúng mà mãi mãi chúng sẽ không bao giờ quên.

  Trả lờiXóa
 5. Đã 39 năm trôi qua và ngày 30 tháng 4 hàng năm đã đi sâu vào ký ức của người dân Việt Nam như là một trong những mốc son chói lọi nhất, tự hào nhất của lịch sử dân tộc. 30/4/1975 đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Đây thực sự là một sự kiện nhiều ý nghĩa không chỉ với nhân dân Việt nam mà còn cả thế giới.

  Trả lờiXóa
 6. Với nhân dân Việt Nam thì chiến thắng lịch sử này đã giúp nhân dân Việt nam vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của các nước đế quốc, vĩnh viễn thoát khỏi thảm họa đất nước bị chia cắt, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ những thành quả bước đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; đứng vào hàng ngũ các quốc gia, dân tộc tiên phong trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 7. Nhờ thắng lợi của cuộc kháng chiến chính nghĩa của mình và đường lối đổi mới của Đảng. Ngày nay, Việt Nam đã lập quan hệ ngoại giao bình đẳng với hầu hết các nước ở châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Đại Dương, trong đó tất cả các nước lớn, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc và là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế, xã hội khu vực và quốc tế khác.

  Trả lờiXóa
 8. Thông điệp đã quá rõ ràng rồi, người xưa có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, thế nên cho dù có những sai lầm trong quá khứ thì mọi chuyện cũng đã qua sẽ không ai truy cứu những người có sai lầm đừng để những kẻ xấu nó lợi dụng sự cách biệt đó mà làm cho cách biệt đó càng ngày càng xa.

  Trả lờiXóa
 9. ba mươi chín năm đã trôi qua nhưng dường như có những thứ chúng ta vẫn chưa thể thoát khỏi được, ví như cái việc hàn gắn lại tình đoàn kết dân tộc chẳng hạn, đó chính là rào cản lớn nhất mà chúng ta hiện tại vẫn còn tồn tại đặc biệt là số bà con Việt Kiều ở nước ngoài, bà con ta đừng có tin những lời dụ dỗ của bọn xấu mà quên đi nơi chôn rau cắt rốn của mình.

  Trả lờiXóa