SUY NGẪM HÒA GIẢI-HÒA HỢP DÂN TỘC TỪ MỘT CÂU CHUYỆN

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014
Tags: ,

9 nhận xét:

 1. Không có mối thù nào là mãi mãi không có kẻ thù nào là mãi mãi cả mà nó sẽ là sự luân chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác sao cho phù hợp sao cho đúng đắn. Thế nên việc hòa giải hòa hợp dân tộc là điều là một việc làm rất cần thiết chỉ có như thế mới tạo ra được sự đồng lòng nhất chí tạo nên sức mạnh của toàn xã hội toàn dân tộc. Hơn nữa đây cũng chính là đồng bào ta là người trong một nước thì việc làm này càng trở nên cần thiết hơn.

  Trả lờiXóa
 2. Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, mấy cái bọn rận chủ xuyên tạc đừng có mà ăn nói bậy bạ nhá, Dân tộc Việt Nam dù có thế nào thì chẳng có cái gì mà không hòa hợp được cả, bao nhiêu người đã ôm nhau, đã nắm tay nhau của 2 miền Nam bắc sau ngày đất nước độc lập, vậy thì có gì đâu mà bọn rận chủ lại cứ lấy cái cớ đó để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc là sao, nhỉ.

  Trả lờiXóa
 3. Người ta sống cho ngày mai chứ không phải sống phụ thuộc quá nhiều vào quá khứ để rồi chúng ta phải mất đi những thứ quý giá nhất đó là thứ tình cảm của một dân tộc với nhau, cho dù ông Hoàng trước kia có phục vụ cho lực lượng cộng hòa Việt Nam nhưng những gì mà ông thấy mình đã sai thì ông đất nước vẫn cho cơ hội để sửa chữa, người ta bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

  Trả lờiXóa
 4. Sao cái bọn rận chủ suốt ngày đặt điều nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc vậy nhỉ, chẳng lẽ chúng làm việc cho Mỹ hòng giúp Mỹ thực hiện ý đồ xâm chiếm lại nước ta lần nữa. Việt Nam cộng Hòa hay Việt Nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa, có những việc nó thuộc về quá khứ mà chúng ta chấp nhận được thì chúng ta cần phải quên nó đi để hướng tới tương lai của sự phát triển chứ, đừng có làm nhân dân Việt Nam hiểu lầm nhau.

  Trả lờiXóa
 5. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, việc hòa giải hòa hợp dân tộc không thể phụ thuộc vào một phía mà phải dựa vào cả hai bên. Nếu những người đã từng là lính của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có lòng muốn hối cải, muốn trở về quê hương thì đất nước luôn chào đón, còn đối với những kẻ muốn về đây làm loạn, phá hoại đất nước thì không thể cho phép.

  Trả lờiXóa
 6. Chỉ cần người đó thật sự có lòng muốn quay trở về quê hương thì đất nước Việt Nam luôn chào đón, sẵn sàng cho họ cơ hội thứ hai để được sống trên quê hương của mình. Trường hợp của ông Hoàng cũng vậy, ông một lòng muốn sửa chữa những sai lầm của mình trước kia và mong muốn được sống cùng gia đình, được sự hỗ trợ của người anh vợ nên đã có cuộc sống như ý muốn.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề hòa giải, luôn tạo điều kiện cho những người thành tâm hối cải, biết từ bỏ cái xấu, hướng về quê hương. Những người đã biết rằng hành động trước kia của mình là sai và muốn sửa chữa lỗi lầm, không còn những âm mưu đen tối nhằm tổn hại đất nước nữa, như vậy mới có thể hòa giải, hòa hợp.

  Trả lờiXóa
 8. Có thể nói trong giai đoạn hiện này thì việc chúng ta cần làm đó chính là phải dân chủ, đoàn kết, đồng thuận xã hội phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Là lực lượng lãnh đạo, Đảng ta phải trong sạch, vững mạnh, phải dân chủ, phải đoàn kết, phải đồng thuận thì mới bảo đảm được dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong xã hộị Thực hành dân chủ, đoàn kết, đồng thuận xã hội một cách rộng rãi, nòng cốt là trong công – nông – trí. Chú trọng phát hiện, củng cố, bồi dưỡng nhân tố có tính chất cơ bản trong xã hội để có thể quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đồng thời chăm lo đến lợi ích của từng nhóm cộng đồng trong xã hội; chú trọng nâng cao dân trí… Chỉ có như thế mới tạo ra sức mạnh tổng hợp của dân tộc của toàn dân để xây dựng đất nước phát triển hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 9. Chúng ta nên hiểu một điều rằng một dân tộc một quốc gia nếu không có được sự đồng lòng nhất trí hay sự chung tay của cả cộng đồng của mọi người thì đất nước đó sẽ không bao giờ có thể phát triển vững mạnh được. Thế nên đối với đất nước ta hiện nay thì việc hòa hợp dân tộc việc đoàn kết dân tộc là việc làm rất cần thiết chỉ có làm được như thế mới có thể tạo nên sức mạnh tổng hợp khi đó sẽ giúp cho đất nước ta phát triển vững mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa