MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014
Tags: ,

25 nhận xét:

 1. đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng có lẽ kí ức về những cuộc chiến tranh chống Mỹ và chống Pháp thần thánh vẫn còn in hằn trong lòng những người dân Việt Nam! và có lẽ, đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay- độc lập- tự do- hạnh phúc đều là nhờ vào tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và chúng ta cũng không thể kể tới công lao lãnh đạo to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt và đưa ra những đường lối phát triển đúng đắn!

  Trả lờiXóa
 2. Thực tế đã khẳng định, trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, mối quan hệ giữa Đảng với Dân diễn biến một cách tốt đẹp. Kết quả của việc thực hiện mối quan hệ đó đã nâng tầm Đảng là Đảng anh minh, toả sáng, là niềm tự hào trong lòng nhân dân để nhân dân gọi Đảng là Đảng ta, Đảng của chúng ta. Từ quan hệ đó, nhân dân được bồi đắp, trở thành một động lực vô cùng to lớn cho sự phát triển đất nước, thành chủ nhân của một xã hội ngày càng tốt đẹp!

  Trả lờiXóa
 3. Mối quan hệ đặc sắc, tuyệt vời giữa Đảng và dân lại được toàn Đảng, toàn dân hết lòng củng cố, phát triển ngày càng bền chặt, là cội nguồn của sức mạnh kỳ diệu, nhất định sẽ đưa đất nước ta, dân tộc ta tận dụng mọi cơ hội, vượt qua tất cả thách thức, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, từng bước đi lên CNXH! đó có lẽ là điều mà chúng ta đang ngày càng củng cố!

  Trả lờiXóa
 4. Qua những chặng đường lịch sử đầy khó khăn gian khổ nhưng đều giành được thắng lợi vẻ vang, mối quan hệ giữa Đảng với Dân cũng được tôi luyện và khẳng định như một khối vững chắc không gì lay chuyển. Vượt qua thử thách của lịch sử, nhân dân ngày càng thấu hiểu về Đảng ta - Đảng cách mạng kiên cường và bản lĩnh, sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo là thực hiện lý tưởng cao đẹp: độc lập dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 5. Bài viết khá sắc sảo, thuyết phục, rất cần thiết trong giai đoạn gần đây. Thật vậy, với những bộ phận quần chúng vị mất niềm tin vào Đảng, với những người đảng viên đang bị lung lay tư tưởng thì chúng ta không được xua đuổi, quay lưng, thù ghét họ mà ngược lại cần có những hành động cần thiết để củng cố lại niềm tin, giáo dục, cảm hóa họ để bồi dưỡng lại quan hệ máu thịt giữa nhân dân và Đảng, có như thế thì Đảng mới được mở rộng và giảm số lượng thù địch

  Trả lờiXóa
 6. Có Đảng thì nhân dân mới thoát được kiếp lầm than, mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, nhưng Đảng có dân thì mới thực hiện được sứ mệnh của mình, mới hoàn thành được những gì mà lí tưởng của nhân dân đặt ra, giữa Đảng và dân có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Đảng và dân đồng lòng thì không một thế lực nào có thể đánh đổ dân tộc ta, đất nước ta

  Trả lờiXóa
 7. Lịch sử đã chứng minh sức mạnh của khối đoàn kết Dân-Đảng. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy , mối quan hệ chặt chẽ ấy đang dần bị lỏng lẻo, rạn nứt. Một hiện tượng đáng buồn khi một số lão thành cách mạng xin ra khỏi Đảng, một số người dân không còn tin vào Đảng, đạo đức đảng viên suy thoái...Ngay lúc này, việc cần thiết là chỉnh đốn đảng

  Trả lờiXóa
 8. Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập là một điều tất yếu của lịch sử và nó chính là thành quả của công cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân cũng như giai cấp nông dân Việt Nam. Bởi vậy, giữa Đảng và dân có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Đảng phục vụ nhân dân và từ nhân dân mà ra

  Trả lờiXóa
 9. Đảng cộng sản Việt Nam thì cũng từ nhân dân mà ra chứ đâu, bởi thế nên giữa đảng và nhân dân có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ. Đảng lãnh đạo nhà nước thì cũng theo cái lý ấy thôi. Bởi vậy, nhân dân ta phải tuyệt đối tin tưởng vào đảng, ra sức đóng góp để phát triển đảng ta ngày càng vững mạnh, góp phần vào việc xây dựng nhà nước tốt đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 10. Từ trước đến nay, trải qua biết bao triều đại phong kiến và đến tận bây giờ, các nhà cầm quyền của Việt nam vẫn luôn áp dụng kế sách lấy dân làm gốc sâu rễ thì bền gốc. Đảng cộng sản Việt Nam là từ nhân dân mà ra và có quan hệ mất thiết với nhân dân. Chính vì thế, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào Đảng cộng sản Việt Nam, như thế mới có thể xây dựng được nước Việt Nam vững mạnh được

  Trả lờiXóa
 11. Để đất nước phát triển một cách vững mạnh thì giữa Đảng và nhân dân phải có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đảng ta cần có nhiều đường lối chính sách hay phục vụ nhân dân, đưa đất nước phát triển hơn nữa. còn nhân dân cũng phải có niềm tin vào Đảng. Chứ nếu mất niềm tin vào đảng thì Đảng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà phục vụ đất nước nữa.

  Trả lờiXóa
 12. Hình ảnh nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại trong lịch sử nước nhà: đập tan xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến; giành lại nền độc lập dân tộc; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước của nhân dân và vì nhân dân; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.Đó sẽ mãi mãi là một điều hết sức thiêng liêng mà mỗi người dân mang trong mình dòng máu Việt đều không thể quên được.

  Trả lờiXóa
 13. đất nước việt nam được như ngày hôm nay là thành quả của sự đoàn kết toàn dân tộc đã tạo ra sức mạnh đẩy lùi giặc ngoại sâm nhưng bên cạnh đó không được phủ nhân vai trò lãnh đạo của đảng đã đưa ra những bước đi đúng đắn dẫn đắt phong trào nhân dân từ chiến thắng này tới chiến thắng khác.

  Trả lờiXóa
 14. đúng vậy từ xưa đến nay các chủ trương chính sách của đảng muốn được thực hiện thành công thì phải nhận được sự đồng tình của nhân dân nếu như không được nhân dân ủng hộ thì chắc chắn là nó không thể thực hiện được vì vậy mối quan hệ giưa đảng và nhân dân là mối quan hệ chặt chẽ vì mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh

  Trả lờiXóa
 15. đất nước trở lên như ngày hôm nay là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng của nhà nước, bên cạnh đó vai trò quyết định sự thành công đó là nhờ sự ủng hộ sự đoàn kết của cả dân tộc thực hiện các chủ trương mà đảng nhà nước đề ra. vì vậy chúng ta hãy luôn tin tưởng sự dẫn đắt của đảng vì mcuj tiêu xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 16. Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử của dân tộc, bao sự kiện lớn lao của dân tộc , chúng ta đều có sự đóng góp, vai trò của Đảng Cộng Sản VIệt Nam, đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. đảng đề ta các chủ trương chính sách còn nhân dân là người thực hiện nêu không nhận được sự ủng hộ của nhân dân thì ắc hẳn sẽ không hoàn thành được những thứ đề ra.vì vậy đảng và nhân dân phải đồng lòng thì đất nước mới có thể phát triển được

  Trả lờiXóa
 17. nhân dân ta cùng với đảng đã trải qua biết bao khó khăn nhưng vẫn cho thấy tầm quan trọng cũng như hiệu quả mà đảng đã làm được tuy nhiên cũng có những phê bình cần khắc phục , các nhà dân chủ chưa đủ tầm để thấy được sự quan trọng của đảng mà đã om sòm dân chủ hết cả lên

  Trả lờiXóa
 18. nhân dân rất cần đảng và đảng cũng như vyaaj , chỉ cần long đoàn kết dân tộc của chúng ta thì mọi thế lực thù địch sẽ không còn là vấn đề đáng ngại cả chỉ sợ chính bản thân chúng ta mâu thuẫn mà thôi

  Trả lờiXóa
 19. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân như thế nào có lẽ chúng ta ai cũng rõ rồi.đó thật sự là một điều không có gì thay đổi được cả.những gì mà Đảng cộng sản Việt Nam đã làm cho đất nước và nhân dân là đáng ghi nhận.mong rằng nhân dân sẽ mãi vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 20. mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ khăng khít,không có Đảng thì cuộc sống của nhân dân sẽ đi về đâu.và không có nhân dân thì Đảng cũng không thể nào tồn tại được.chính vì thế mà chúng ta cần phải tạo được lòng tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng,có như thế mới đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

  Trả lờiXóa
 21. Từ khi thành lập tới nay dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam,đất nước đã có sự phát triển mạnh mẽ,đời sống nhân dân đã được cải thiện và ổn định.chẳng có gì thay đổi được vai trò lãnh đạo của Đảng cả,chính vì thế mà cho dù các thế lực thù địch có xuyên tạc bịa đặt như thế nào thì nhân dân vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

  Trả lờiXóa
 22. Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.kể từ khi thành lập đến nay thì vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân là vô cùng to lớn.mối quan hệ mật thiết đó chẳng gì có thể thay đổi được.và nhân dân mãi giữ vững niềm tin và sự ủng hộ đối với Đảng.

  Trả lờiXóa
 23. Suy cho cùng thì Đảng là tổ chức lãnh đạo đất nước , lãnh đạo nhân dân , chung quy lại cũng là để phục vụ nhân dân thôi mà , không có nhân dân thì Đảng lãnh đạo ai , phục vụ ai cơ chứ , nên việc lấy dân làm gốc trong mọi hoạt đông , công tác của Đảng , nhà nươc là điều không cần phải bàn cãi

  Trả lờiXóa
 24. Chúng ta phải tự đi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội , chúng ta là một nước nhỏ , không những thế còn trải qua chiến tranh hàng ngàn năm , việc chúng ta đi sau các nước khác là điều tất nhiên , để bắt kịp sự phát triển của toàn cầu thì chúng ta càng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa , nỗ lực hơn nữa

  Trả lờiXóa
 25. Có thể nói là đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc nữa , nhất là luôn phải đối diện với những sự nhăm nhe , đe dọa , cũng như nhưng âm mưu của những kẻ thù luôn muốn thôn tính nước ta , có lẽ chính điều đó cũng là một phần kìm hãm sự phát triển của chúng ta, nên việc lãnh đạo và bảo vệ đất nước , đi lên phát triển là cả một sự nghiệp to lớn , đòi hỏi sự quyết tâm , nỗ lực rất nhiều của cả nhà nước , Đảng và nhân dân

  Trả lờiXóa