THẠCH SÊ THA – HẾT XUYÊN TẠC, KÍCH ĐỘNG LẠI THÊM CẢ DỐI TRÁ

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Đây là 1 chiêu bài quên thuộc của những kẻ phá hoại đất nước. Bọn chúng luôn dùng lời lẽ để xuyên tạc các chủ chương chính sách của Đảng và nhà nước, kích động quần chúng nhân dân, chia rẽ tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Những kẻ này cần phải loại bỏ khỏi đất nước Việt Nam

    Trả lờiXóa