CÁC TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014
Tags: ,

18 nhận xét:

 1. Tất cả các tôn giáo ở Việt Nam đều có 1 mục đích chung đó là làm sao cho nhân dân, tín đồ của mình có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đất nước phồn vình phát triển. Đó là một chân lý khong bao giờ mất, và tất nhiên nó sẽ được mọi người biết đến như một tinh thần đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 2. Nhà nước ta đã có những chính sách ưu tiên phát triển đối với các tôn giáo nên các tôn giáo của chúng ta luôn đòng lòng cùng nhân dân chung tay vì tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số các tín đò lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống nhà nước ta vì vậy chúng ta phải thẳng tay nghiêm trị những tên này để trả lại hình ảnh đẹp cho các tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam là một đất nước có nhiều tôn giáo tuy vậy không vì thế mà chúng ta quá theo một tôn giáo nhất định nào đó mà luôn hài hòa giữa các tôn giáo với nhau cũng như tạo điều kiện để các tôn giáo có thể phát triển ở đất nước. Nhưng không vì thế mà các tôn giáo đó tuy được sự ưu ái nhưng vẫn phải tuân thue pháp luật của đất nước

  Trả lờiXóa
 4. Tôn giáo sinh ra đó là phục vụ cho đời sống nhân dân,hướng tới những điều tốt đẹp nhất,tất cả tôn giáo đồng hành với dân tộc.Nhưng chỉ có một số phần tử lợi dụng những tín ngưỡng tốt đẹp đó để làm những điều xấu xa mà thôi.

  Trả lờiXóa
 5. Có thể nói Hiếm có quốc gia nào trên thế giới như Việt Nam – đất nước với đa tôn giáo, nhưng lại có sự hòa hợp, ổn định về xã hội và cùng bên nhau phát triển đến như vậy, có thể nói đó là do tính tình của nhân dân Việt Nam cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước luôn chú ý, quan tâm đến các tôn giáo nên mới có được điều tốt đẹp này

  Trả lờiXóa
 6. Từ thuở sơ khai thi tôn giáo đã gắn liền với đời sống của con người,và nó thường hướng con người đến những điều hoàn mỹ nhất.Nhưng theo thời gian,có một số kẻ cực đoan đã lợi dụng những điều đó để truyền bá tư tưởng xấu và lợi dụng nó.

  Trả lờiXóa
 7. "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân", Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc thực hiện tự do tôn giáo là một biểu hiện cụ thể của vấn đề nhân quyền. Trên cơ sở đó hoạch định, triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách bảo đảm cho mọi công dân theo tín ngưỡng, tôn giáo được thực hành đức tin, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc!

  Trả lờiXóa
 8. Thực tế lịch sử Việt Nam cho thấy, nhiều tín ngưỡng, tôn giáo đã đồng hành cùng dân tộc. Hầu hết đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo đã đồng hành cùng những người cộng sản trong cuộc đấu tranh chống lại áp bức, bất công, giành lại nền độc lập cho dân tộc, và ngày nay đang nỗ lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc! và bây giờ các tín ngưỡng tôn giáo cũng đang góp phần giúp cho nước ta trở nên đa dạng hơn về văn hóa!

  Trả lờiXóa
 9. Việt Nam là quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo cùng tồn tại, trong đó có một số tôn giáo du nhập từ bên ngoài như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo,... và một số tôn giáo ra đời trong nước như Cao Ðài, Hòa Hảo...Trong các thành quả mà chúng ta đạt được trong tiến trình phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào theo tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 10. Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, khi giải quyết vấn đề tôn giáo - dân tộc, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã có quan điểm, định hướng đúng đắn, coi vấn đề tôn giáo phải luôn đặt trong vấn đề quốc gia - dân tộc, chủ trương đoàn kết dân tộc, tôn giáo để kháng chiến - kiến quốc! và nhờ những chủ trương đúng đắn ấy, các dân tộc tôn giáo đang gắn kết chặt chẽ với Đảng và nhà nước ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

  Trả lờiXóa
 11. Rất hoan nghênh chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước ta đối với tôn giáo, tạo điều kiện củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân. Việt Nam tuy là quốc gia nhiều tôn giáo nhưng với đường lối lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng Sản, nước ta luôn ổn định về mọi mặt để phát triển kinh tế, xã hội.

  Trả lờiXóa
 12. chúng ta đang làm rất tốt việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo để tôn giáo thực hiện đúng bản chất của nó không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo lợi dụng những người dân tin vào tôn giáo để thực hiện hành vi xấu gây rối loạn an ninh đất nước.

  Trả lờiXóa
 13. Việt Nam đất nước với đa tôn giáo, nhưng lại có sự hòa hợp, ổn định về xã hội và cùng bên nhau phát triển. đây cũng là thành quả của những chính sách hợp lý của đảng nahf nước về việc đảm bảo quyền tự do tin ngưỡng tự do tôn giáo. không để các phần tử cức đoan lợi dụng tôn giáo để phục vụ mục đích riêng của chúng.

  Trả lờiXóa
 14. Từ thuở sơ khai thi tôn giáo đã gắn liền với đời sống của con người,và nó thường hướng con người đến những điều hoàn mỹ nhất.nhưng hiện nay có một số phần tử phản động vì lợi ích cá nhân mà lợi dụng tôn giáo làm những điều trái với lợi ích của cả dân tộc.

  Trả lờiXóa
 15. Ðảng Cộng sản Việt Nam đã có quan điểm, định hướng đúng đắn, coi vấn đề tôn giáo phải luôn đặt trong vấn đề quốc gia – dân tộc, Trong các thành quả mà chúng ta đạt được trong tiến trình phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào theo tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 16. Những thập niên qua, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ dừng lại ở việc nhận thức mà thực sự đã đi vào cuộc sống của đông đảo đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo, làm cho đồng bào an tâm phấn khởi, tin tưởng vào chính sách và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo

  Trả lờiXóa
 17. Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo và đa dân tộc. Giáo hội các tôn giáo khi được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân đều được chính quyền các cấp quan tâm và tạo thuận lợi để hoạt động tôn giáo bình thường trong khuôn khổ luật pháp

  Trả lờiXóa
 18. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được tôn trọng và bảo đảm đã và sẽ là một trong những thứ vũ khí sắc bén, lâu bền, vững chắc nhất đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa