VIỆC TỔ CHỨC CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CẦN PHÙ HỢP VỚI SỰ TIẾN BỘ CỦA LOÀI NGƯỜI

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015
Tags: ,

8 nhận xét:

 1. Đất nước VIệt Nam chúng ta từ xưa đến nay đã có rất nhiều những truyền thống văn hóa và những lễ hội độc đáo được lưu truyền từ đời này qua đời khác.tuy nhiên thực tế hiện nay có một số lẽ hội không còn phù hợp với sự tiến bộ của con người nữa.chính vì thế chúng ta cần phải xem xét nó để có thể cải tiến cho phù hợp.

  Trả lờiXóa
 2. các lễ hội của chúng ta từ trước đến nay vẫn được duy trì và gìn giữ những bản sắc vốn có.tuy nhiên hiện nay với sự phát triển của loài người thì có một số lễ hội đã không còn phù hợp nữa.chẳng hạn như lễ hội chém lợn hay lễ hội chọi trâu,nếu như nó không còn phù hợp thì chúng ta cần phải nghiên cứu để cải tiến cho nó phù hợp với sự tiến hóa của con người.

  Trả lờiXóa
 3. Đúng là dân tộc ta có rất nhiều phong tục tập táp và truyền thống văn hóa tốt đẹp nhưng trong thời buổi hiện nay nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta cần biết kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta để vừa không làm cản chở sự phát triển của đất nước mà còn làm cho nền văn hóa nước ta tiên tiến hơn.

  Trả lờiXóa
 4. đúng là dân tộc việt nam có rất nhiều phong tục văn hóa, truyền thống và lối sống tốt đẹp nhưng vẫn còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, những lễ hội có thể nói là mang tính man rợ. tôi cho rằng những lễ hội như vậy không nên được tổ chức mà chỉ nên được lưu truyền tài liệu lại để cho đời sau thấy một phần tiến trình lịch sử văn hóa dân tộc mình thay vì tổ chức =-=

  Trả lờiXóa
 5. nói chung, chúng ta phải bắt kịp với xu thế của thời đại, cái gì quá lạc hậu man rợ thì không nên tổ chức, chỉ nên lưu giữ tư liệu lại mà thôi =_= chứ tổ chức những lễ hội ấy dường như khiến cho thế giới thấy việt nam vẫn còn nhiều phong tục, lễ hội có tính man rợ, khiến cho họ xem nhẹ sự phát triển của đất nước mình.

  Trả lờiXóa
 6. việt nam ta có rất nhiều phong tục tập quán, truyền thống văn hóa độc đáo và tốt đẹp, nhưng cái gì thể hiện bản sắc dân tộc tốt đẹp thì nên được phát huy, còn những thủ tục lạc hậu có tính man rợ, những lễ hội đáng sợ thì chỉ nên được lưu truyền chứ không nên tổ chức.

  Trả lờiXóa
 7. các lễ hội trên đất nước việt nam từ trước đến nay vẫn luôn được duy trì và mang bản sắc vốn có của dân tộc. tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội loài người như hiện nay thì còn một số lễ hội đã không còn phù hợp nữa. chúng ta nên nghiên cứu để tìm cách tổ chức nó cho phù hợp với sự phát triển của nhân loại hơn -/0-

  Trả lờiXóa
 8. mặt trời mọc03:47 26 tháng 2, 2015

  đây là những phong tục tập quán có truyền thống lâu năm, nhưng cũng theo như tác giả đã nói, chúng ta nên theo xu hướng phát triển chung của loài người, không phải giữ nó theo một cách máy móc, cái gì nó cũng tuân theo sự phát triển tự nhiên, tuân theo một quy luật nhất định.

  Trả lờiXóa