CHUYỆN HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC - CẦN CÁI NHÌN TỔNG THỂ

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015
Tags: ,

14 nhận xét:

 1. tác giả nên chú ý lỗi chính tả, để moi người thán phục hơn!

  Trả lờiXóa
 2. nhìn chung thì vấn đề hòa hợp và hòa giải dân tộc luôn được nhiều người quan tâm và cũng là vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến sự ổn định của một quốc gia,chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng thể để có thể hiểu rõ hơn và thực hiện đúng.

  Trả lờiXóa
 3. chiến tranh đã lùi xa chúng ta từ lâu,tuy nhiên vấn đề hòa giải và hòa hợp dân tộc không phải nói là có thể làm được.chính vì vậy chúng ta nên có cái nhìn tổng thể về hòa hợp và hòa giải dân tộc để có thể xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

  Trả lờiXóa
 4. hòa giải hay hòa hợp dân tộc chính là vấn đề rất quan trọng để có thể xây dựng và phát triển đất nước,chính vì thế mà nó sẽ không phải là ngày một ngày hai là có thể giải quyết được mà cần phải lâu dài và có sự thống nhất giữa các tư tưởng.

  Trả lờiXóa
 5. Hòa hợp và hòa giải dân tọc là vấn đề rất khó khăn nhưng chúng ta hãy luôn nhớ lời bác dậy " không có chuyện gì khó" và chỉ cần cả nước đông lòng là chúng ta sẽ làm được ngày nay nước ta đang phát triển đất nước đổi mới đất nước rất cần phải phát huy sức mạnh của cả dân tộc nên cả nước ta cần chung tay đoàn kết lại xây dựng đất nước tôi nghĩ chỉ cần cả nước ta chung sức đồng lòng thì hòa hợp và hòa giải dân tộc sẽ làm được.

  Trả lờiXóa
 6. Cả đất nước được hòa hợp, được sống trong một môi trường yên bình hạnh phúc luôn là mong muốn của tất cả người dân Việt Nam. Nhưng hiện nay khi tình hình kinh tế đất nước còn chưa phát triển, trình độ nhận thức chưa đồng đều thì chắc phải thêm một thời gian dài nữa mới có tương lai tươi sáng đó.

  Trả lờiXóa
 7. Đất nước Việt Nam ta hiện nay đang trong thời kỳ phát triển, ước mong cả đất nước được đoàn kết để phát triển vững mạnh luôn được mọi người mong đợi. Nhưng vẫn có một số kẻ xấu như các phần tử chống đối phản động, hay các thế lực thù địch cũ vẫn luôn muốn phá hoại khối đại đoàn kết này.

  Trả lờiXóa
 8. Hòa hợp hòa giải giữa các dân tộc trong nước luôn là điều được mọi người mong đợi. Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Lịch sử đã chứng minh điều này, khi cả đất nước ta đoàn kết thì ta không ngại bất kỳ 1 kẻ địch nào dù chúng mạnh đến đâu.

  Trả lờiXóa
 9. Hòa hợp dân tộc, hòa giải giữa các quốc gia, dân tộc luôn là một vấn đề mang tính chiến lược quan trọng, là chính sách hàng đầu trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của một quốc gia nào đó. ĐÓ là một điều hết sức hiển nhiên, nên nó luôn được các quốc gia quan tâm,

  Trả lờiXóa
 10. Đây có thể là vấn đề quan trọng và khó khăn nhất trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước như nguyên Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng nói. Mục đích hướng tới cuối cùng của con người cung chỉ là hòa bình, chung sống một cách bình đẳng, vậy nên đó là một vấn đề luôn được các quốc gia quan tâm.

  Trả lờiXóa
 11. Chiến tranh trôi qua, nhưng những nỗi đau nó mang lại vẫn còn âm ỉ và trong đó, vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc được đặt lên hàng đầu. Đây chính là nền tảng cho việc xây dựng một nền văn hóa , hòa bình lâu dài. Đó là một điều hết sức tốt đẹp, là điều mà chúng ta cần hướng đến và cùng bắt tay nhau xây dựng một cách lâu dài.

  Trả lờiXóa
 12. Chúng ta cần hòa hợp với nhau.những người con trong cùng một đồng bào cần sự quan tâm,giúp đỡ,hơn nữa đó là đoàn kết để dựng xây đất nước,nhưng điều đó hiện nay vẫn chưa thể hoàn thiện,nên chúng ta cần phải cố gắng hơn trong việc này.

  Trả lờiXóa
 13. Chiến tranh qua đi,để lại cho chúng ta bao nhiêu nỗi đau,những vết thương đó đến bây giờ vẫn chưa lành,chúng ta,những người được gọi là "Đồng bào" cần hơn hết nâng cao tinh thần đoàn kết,hòa hợp để dựng xây và bảo vệ đất nước.

  Trả lờiXóa
 14. Chúng ta cần hòa hợp,điều đó luôn luôn đúng,nhưng đừng để cho sự hòa hợp đấy làm cho những thế lực,con người thù địch lợi dụng để gây ảnh hưởng đất nước.Chỉ cần cả nước ta chung sức đồng lòng thì hòa hợp và hòa giải dân tộc sẽ làm được.Sẽ ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa