BÀN VỀ CHUYỆN “HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC”

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015
Tags: ,

10 nhận xét:

 1. Đây chính là lý do mà bọn rận chủ đưa ra để kích động nhân dân,một trong những lý do mà chúng đưa ra đó là Cộng sản chèn ép,thống trị nhân dân,nên chúng sẽ là người đứng ra đánh đổ cộng sản để hòa hợp dân tộc,Thấy buồn cười không?

  Trả lờiXóa
 2. Thì từ trước giờ những vị rận chủ này vẫn như thế mà,chúng hoạt động đâu cần biết đúng hay sai,chỉ cần có "hỗ trợ" từ bên ngoài thì bảo gì chúng cũng làm,nên cũng đừng lấy làm lạ với những lời lẽ này của các vị rận chủ.

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước Việt Nam là một quốc gia thống nhất của các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ nước ta, các dân tộc đều bình đẳng với nhau, đó là những quy định trong hiếp pháp qua của nhà nước ta qua đó chúng ta thấy được nhân dân ta luôn đoàn kết và đồng lòng nhưng các thế lực thù địch bên ngoài chúng lại xuyên tạc nói xấu Đảng Nhà nước ta nói xấu dân tộc ta đó là sai làm của chúng nhưng nếu chúng nhận ra những sai làm của mình và quay về nhận lỗi thì Đảng Nhà Nước ta sẽ luôn đón nhận và cho chúng hưởng khoan hồng.

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam chúng ta là một đất nước hòa bình và luôn có tinh thần tương thân tương ái! bất kể một người nào nếu có lòng hướng về Tổ quốc, về đất nước, không có những hành động chống phá thì chắc chắn đất nước sẽ luôn rộng cửa chào đón thôi! tuy nhiên thì toàn bọn rận chủ nó nhắc tới vấn đề này thì làm sao đáng quan tâm chứ!

  Trả lờiXóa
 5. nói thật để mà nhắc tới hết những vấn đề mà bọn rận chủ phản động hay lấy ra để chống phá Đảng và nhà nước ta thì có lẽ cả ngày cũng không kể hết được! tuy nhiên ở bài viết này tác giả cũng chỉ nhắc tới vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc thì đây cũng là vấn đề mà bọn rận chủ phản động đã lợi dụng từ rất lâu rồi!

  Trả lờiXóa
 6. vấn đề này có lẽ chúng ta cũng đã và đang quan tâm từ rất lâu rồi! cái chính ở đây là mọi người cần phải biết bọn rận chủ phản động trong và ngoài nước cũng đã và đang rất quan tâm và chú trọng lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền kích động chống phá Đảng và nhà nước ta! chúng ta cần phải hết sức quan tâm!

  Trả lờiXóa
 7. hòa hợp hòa giải dân tộc là vấn đề đã được đặt ra từ rất lâu và được đảng và nhà nước đặc biệt chú ý. Hòa hợp hòa giải dân tộc là vấn đề bức thiết cần phải thực hiện. Thế nhưng làm sao có thể hòa hợp hòa giải dân tộc với những con người vẫn luôn giữ mối thù hằn với đất nước

  Trả lờiXóa
 8. bọn rận chủ này thực sự đâu có hiểu biết gì về cái gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc. Muốn hòa hợp hòa giải dân tộc thì các người, những con người vẫn đang luôn mơ tưởng về việc khôi phục chế độ cũ, Hãy từ bỏ mơ tưởng viển vông của mình đi trước đã

  Trả lờiXóa
 9. người dân việt nam vốn có tinh thần đoàn kết bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Đã là người việt nam ai cũng yêu chuộng hòa bình, yêu thương đùm bọc nhau hết. Nhưng cứ giữ cái tư tưởng thù địch như bọn rận thì làm sao hòa hợp hòa giải dân tộc được

  Trả lờiXóa
 10. bài viết phân tích đúng lắm. đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Vậy muốn hòa hợp hòa giải dân tộc thì phải từ bỏ suy nghĩ chống đối với chế độ đã. Sau đó chúng ta mới có thể bắt tay nhau để hòa hợp hòa giải dân tộc cùng xây dựng đất nước được

  Trả lờiXóa