BÀN VỀ THUẬT NGỮ “CHIẾN TRANH NHÂN DÂN TRÊN BIỂN”

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015
Tags: ,

6 nhận xét:

 1. sức mạnh của nhân dân là vô cùng to lớn!Hơn lúc nào hết, chúng ta cần sức mạnh ấy khi chủ quyền bị xâm phạm!

  Trả lờiXóa
 2. Như vậy mới là nghệ thuật quân sự Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Bác Hồ kính yêu từng khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân”. Viện dẫn trong tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển Đông hiện nay, ta mới thấy đc tư tưởng chiến tranh nhân dân của Bác là đúng như thế nào. chúng ta cần huy động sức người, trí tuệ của nhân dân làm tăng sức mạnh nội lực đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

  Trả lờiXóa
 4. Trong bề dày lịch sử của dân tộc, chúng ta đã nhìn thấy được quần chúng nhân dân có sức mạnh như thế nào. Với trình độ phát triển kinh tế không cao, quỹ quốc phòng hạn chế, nhưng với tinh thần đồng lòng của toàn thể ng dân chúng ta đã đánh thắng không biết bao lần những kẻ thù hung ác nhất thế giới. Và khi chủ quyền Tổ quốc bị đe dọa nghiêm trọng thì chúng ta cần phát huy sức mạnh nhân dân trong cuộc chiến tranh này một lần nữa.

  Trả lờiXóa
 5. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thách thức về việc chủ quyền, lãnh thổ bị xâm phạm, sức mạnh của nhân dân sẽ góp phần then chốt trong cách bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Nếu chúng ta phát huy đc vai trò của quần chúng thì sức mạnh to lớn đó là động lực, nền tảng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng an ninh.

  Trả lờiXóa
 6. Khi chủ trương dân sự hóa các đảo ở Trường Sa vừa mới được gợi ý, đã có rất nhiều người ủng hộ, qua đó, ta có thể thấy dân ta từ trc tới nay nhân dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn, muốn góp một phần sức lực của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ủng hộ chủ trương giải quyết các tranh chấp trên biển của Nhà nước. Vì vậy phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến tranh nhân dân trên biển là hoàn toàn phù hợp với tình hình nước ta hiện nay

  Trả lờiXóa