Kết quả cho thấy bạo hành tinh thần có thể dẫn đến tỷ lệ tự tử, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và thiếu tự tin ngang bằng với bạo hành tình dục và thể xác – trong nhiều trường hợp, tỷ lệ này còn cao hơn nhiều.Mối liên hệ giữa việc bạo hành tinh thần và trầm cảm, rối loạn lo âu xã hội nói chung cũng như lạm dụng thuốc là rõ ràng nhất.Những trẻ đã trải qua việc bị bạo hành tình dục/ thể xác và tâm lý thường mang theo những hậu quả cực kì tồi tệ.

Thực tế, có gần 3 triệu trẻ em ở Mỹ trải qua một trong những hình thức ngược đãi mỗi năm. Thông thường nó đến từ các bậc phụ huynh, thành viên gia đình hoặc người chăm sóc chính.