NẾU NGƯỜI ĐỨNG GIỮA CÁN CÂN LỢI ÍCH LÀ BẠN???

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Tôi thấy đây là một hành động khôn ngoan khi đẩy trách nhiệm cho người dân của Apple. Một mặt có thể né tránh trách nhiệm trực tiếp và tránh áp lực từ chính quyền; mặt khác, đây có thể được coi là một hành động ghi điểm của Apple trong việc khẳng định chất lượng của Iphone khi ngay cả FBI cũng bó tay.

    Trả lờiXóa
  2. Nhân danh công lý05:14 1 tháng 3, 2016

    Việc làm này của CEO Tim Cook đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch theo dẽo người dân của chính phủ Mỹ. Chắc hẳn việc yêu cầu Apple tạo ra công cụ để mỡ khóa chiêc IPhone của kẻ sát nhân chỉ là bước đầu của kế hoạch mà thôi. Nếu Apple thực nhiện yêu cầu này của chính phủ Mỹ thì sau này việc chính phủ Mỹ lấy thông tin của người dân từ những chíc điện thoại của họ hoàn toàn đơn giản.

    Trả lờiXóa