THÔNG TƯ 01 LÀ CẦN THIẾT

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016
Tags: ,

1 nhận xét:

  1. Người tử tế17:52 22 tháng 2, 2016

    Việc ban hành thông tư 1/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông là hoàn toàn cần thiết, nó góp phần không nhỏ vào việc giúp cho lực lượng chức năng có thể kịp thời xử lí trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó khi trưng dụng phương tiện thì cần phải có quyết định của Bộ trưởng BCA và nếu hư hại thì người dân sẽ được bồi thường. Do đó mọi người không cần lo lăng sẽ phát sinh tiêu cực hoặc bị thiệt hại về tài sản khi áp dụng thông tư này.

    Trả lờiXóa