ĐIỀU ĐÓ CHO THẤY LỢI ÍCH QUỐC GIA LÀ CỐT LÕI

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016
Tags: ,

2 nhận xét:

  1. Quan hệ giữa những nước lớn là vô cùng phức tạp, biến hóa khôn lường, tất cả những gì mà các nước lớn làm đều vì lợi ích quốc gia mà thôi. Chính vì vậy, một lần nữa lại chứng minh chủ trương của Đảng, Nhà nước ta quốc tế hóa vấn đề biển Đông và theo đuổi việc giải quyết vấn đề biển Đông theo hình thức đa phương là hợp lý. Có như vậy, chúng ta mới có thể giành lại được công lý.

    Trả lờiXóa
  2. Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, đối tác và đối tượng là hai vấn đề luôn luôn song hành với nhau, cần phải khôn khéo, linh hoạt trong đối ngoại, hợp tác. Chính vì vậy, một lần nữa lại chứng minh chủ trương của Đảng, Nhà nước ta quốc tế hóa vấn đề biển Đông và theo đuổi việc giải quyết vấn đề biển Đông theo hình thức đa phương là hợp lý. Có như vậy, chúng ta mới có thể giành lại được công lý!

    Trả lờiXóa