CHÉM ĐÚNG KIỂU “TƯƠNG LAI”

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017
Tags: , ,

18 nhận xét:

 1. Tương lai à, ông hãy dừng ngay những lời chém gió chống phá nhà nước ta lại đi, bởi ông có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai tin ông đâu. Những gì Tương Lai chém gió chẳng qua vẫn là bài cũ vẫn diễn lại mà thôi. Trong khi đất nước đổi mới từng ngày, đám rận chủ vẫn không từ bỏ những mưu đồ phá hoại, chống phá. Vì thế, đất nước ta đã trải qua những khó khăn với một phần công rất lớn từ những sự xuyên tạc đó, từ những sự chống phá của những kẻ như Tương Lai. Rồi ông sẽ phải nhận báo ứng cho mà xem.

  Trả lờiXóa
 2. Phải nói rằng, Việt Nam là một nước đơn đảng, nhưng không hề độc tài. Phải nhớ rằng, bất kì một kiểu nhà nước nào cũng phải duy trì cưỡng chế nhà nước. Bản chất của vấn đề là cưỡng chế thiểu số hay đa số, cưỡng chế để bảo vệ lợi ích đa số nhân dân hay thiểu số người trong xã hội? Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là bộ máy cưỡng chế của đa số nhân dân lao động, trấn ấp thiểu số phần tử phản động nhằm duy trì quyền lực nhân dân, vì lợi ích nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng để tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì ổn định xã hội chứ không hề dùng pháp luật hay quyền lực để đàn áp dân chủ.

  Trả lờiXóa
 3. Dân chủ ở VN được thể hiện rõ nét qua các quy định được nêu lên trong các bản hiến pháp: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một cá nhân nào. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình qua 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp. Nhân dân có quyền tố cáo, khiếu nại những người có hành vi vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Phải chăn ông Tương Lai không biết điều này

  Trả lờiXóa
 4. Dù còn có những hạn chế nhất định trên con đường phát triển và hoàn thiện, nhưng bản chất chế độ dân chủ ở nước ta, một chế độ dân chủ theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng là tốt đẹp và ưu việt. Để có nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là kết quả của biết bao mồ hôi, công sức, trí tuệ và máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam mới giành được. Và có vẻ như Tương Lai cũng chẳng hiểu gì về nó cả

  Trả lờiXóa
 5. THưa ông, ông có hiểu dân chủ là gì không, dân chủ đâu phải là đồng nghĩa với chủ nghĩa tư bản, chế độ nào cũng vậy nếu quyền lực thuộc về nhân dân thì đó là dân chủ. Nó phản ánh nhân dân có được làm chủ quyền lực Nhà nước hay không chứ không phải phản ánh anh theo chế độ nào

  Trả lờiXóa
 6. Hãy nhìn sang thiên đường dân chủ mà các đối tượng chống đối hay nói là Mỹ, nếu một người lao động với cường độ cao, người đó lo lắng phá sản, sợ mất việc, vì sao? Vì mất việc đồng nghĩa với việc mất nhà (chế độ tín dụng của Mỹ là chế độ cho vay tín chấp với các hợp đồng mua nhà lên đến 30 - 45 năm). Như vậy người đó phải có việc liên tục, làm việc không ngừng nghỉ cả một đời người vì chỉ cần thất nghiệp thì sau một thời gian ngắn thì 2 - 3 tháng, dài thì một năm căn nhà đó đã bị chính ngân hàng tịch thu rồi. Hẳn như ông không biết đến điều này

  Trả lờiXóa
 7. Ngay từ ban đầu, những kẻ đặc biệt là nhân danh trí thức đã sai lầm nghiêm trọng khi nó về hai từ “dân chủ”, vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền nhưng bản thân chúng đâu có hiểu “dân chủ” là gì. Chúng chỉ thuận miệng nói theo mấy trang báo thù địch phương Tây mà thôi chứ hoàn toàn không biết một chút gì về vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 8. Những cái mà phương Tây bảo dân chủ hiện nay, dân chủ tư sản mà không gắn liền với độc lập dân tộc thì xét cho cùng Marx bảo nó chỉ là một sự giả tạo ở dân chủ thôi, mà đúng là sự giả tạo của dân chủ thật sự. Dân chủ mà phương Tây muốn chúng ta hướng đến ở đây chỉ là công cụ để chúng xâm phạm chủ quyền của ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 9. Dân chủ cũng là chủ đề mà những kẻ chống phá thường lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Chính phủ Việt Nam với những giọng điệu quen thuộc như “không có dân chủ, nhân quyền”… giống như những thứ mà “GS Tương Lai” đã nhắc đến trong đoạn trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt.

  Trả lờiXóa
 10. Dân chủ mà phương Tây muốn chúng ta hướng đến ở đây chỉ là công cụ để chúng xâm phạm chủ quyền của ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 11. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là bộ máy cưỡng chế của đa số nhân dân lao động, trấn ấp thiểu số phần tử phản động nhằm duy trì quyền lực nhân dân, vì lợi ích nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng để tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì ổn định xã hội chứ không hề dùng pháp luật hay quyền lực để đàn áp dân chủ.

  Trả lờiXóa
 12. Dân chủ mà phương Tây muốn chúng ta hướng đến ở đây chỉ là công cụ để chúng xâm phạm chủ quyền của ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 13. Để có nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là kết quả của biết bao mồ hôi, công sức, trí tuệ và máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam mới giành được.

  Trả lờiXóa
 14. Nó phản ánh nhân dân có được làm chủ quyền lực Nhà nước hay không chứ không phải phản ánh anh theo chế độ nào

  Trả lờiXóa
 15. Đất nước ta đã trải qua những khó khăn với một phần công rất lớn từ những sự xuyên tạc đó, từ những sự chống phá của những kẻ như Tương Lai.

  Trả lờiXóa
 16. Chúng chỉ thuận miệng nói theo mấy trang báo thù địch phương Tây mà thôi chứ hoàn toàn không biết một chút gì về vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 17. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là bộ máy cưỡng chế của đa số nhân dân lao động, trấn ấp thiểu số phần tử phản động nhằm duy trì quyền lực nhân dân, vì lợi ích nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng để tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì ổn định xã hội chứ không hề dùng pháp luật hay quyền lực để đàn áp dân chủ.

  Trả lờiXóa
 18. Những cái mà phương Tây bảo dân chủ hiện nay, dân chủ tư sản mà không gắn liền với độc lập dân tộc thì xét cho cùng Marx bảo nó chỉ là một sự giả tạo ở dân chủ thôi, mà đúng là sự giả tạo của dân chủ thật sự.

  Trả lờiXóa