ĐẶNG HỮU NAM VÀ NGUYỄN ĐÌNH THỤC HÃY MỞ TO MẮT MÀ HỌC THEO LINH MỤC HỒ THÁI BẠCH

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017
Tags:

3 nhận xét:

  1. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, linh mục Hồ Thái Bạch đã góp phần giúp đời sống của bà con giáo dân giáo xứ Liên Hòa thoát nghèo, ổn định cuộc sống và được mọi người trọng kính, tin tưởng, yêu quý. Và tôi tin rằng những gì ông ấy đã làm thì nhất định mọi người sẽ vô cùn vô cùng kính trọng ông, ông đáng là tấm gương sáng cho mọi người học tập.

    Trả lờiXóa
  2. Bên cạnh loại linh mục biến chất như nguyễn đình thục hay đặng hữu nam thì vãn còn những vị linh mục ngày đêm cố gắn quan tâm đến đời sống nhân dân, hướng cho nhân dân đến lối sống tốt dời đẹp đạo. và nhân dân chúng tôi vô cùng biết ơn những vị linh mục như Hồ Thái Bạch, đây chắc chắn là một tấm gương sáng cho nhân dân chúng tôi học tập.

    Trả lờiXóa
  3. Linh mục Hồ Thái Bạch đúng là tấm gương sáng ngời về phẩm hạnh của một chức sắc tôn giáo. Ông đã đã góp phần giúp đời sống của bà con giáo dân giáo xứ Liên Hòa thoát nghèo, ổn định cuộc sống và được mọi người trọng kính, tin tưởng, yêu quý. Ông là một người công dân, ngoài việc chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn cố gắng tuyên truyền, giáo dục cho đàn chiên về chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nghĩa vụ công dân tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự. Thục với Nam được một phần thì tốt!

    Trả lờiXóa