ÔNG ĐINH LA THĂNG BỊ THÔI CHỨC UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017
Tags:

10 nhận xét:

 1. Việc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thống nhất cao với hình thức kỷ luật cảnh cáo và đồng ý cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), thể hiện sự nghiêm minh và rất cần thiết để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho công tác cán bộ, cũng như liều thuốc cho những cán bộ vì địa vị của mình mà ảnh hưởng đến cả tập thể. Hy vọng đồng chí Đinh La Thăng sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Đinh La Thăng có sai phạm tại thời điểm làm Chủ tịch Tập đoàn PVN thì cũng không chỉ thuyên chuyển hoặc cho hạ cánh an toàn mà phải xử lý để làm gương. Việc xử lý ông Đinh La Thăng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với những cán bộ giữ vị trí quan trọng rằng công cuộc phòng chống tham nhũng không có vùng cấm"

   Xóa
 2. Xử lý kỷ luật cán bộ là điều không ai mong muốn, nhưng đó là một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng, mọi cán bộ, đảng viên bình đẳng trước Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, các quy định, Điều lệ Đảng, không có “vùng cấm” nào. Cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải chịu trách nhiệm lớn trước Đảng, trước dân. Qua đó, chúng ta có thêm những bài học sâu sắc về xây dựng Đảng, nhất là đối với công tác cán bộ.

  Trả lờiXóa
 3. Thú thật, nhiều lúc tình cảm của tôi dành cho ông Đinh La Thăng đạt đến mức ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi xét về những sai phạm của ông Đinh La Thăng theo như kết luật của Uỷ ban Kiểm tra TW (UBKT), tôi cho rằng những sai phạm, dù người đó là ai, cũng cần phải được xử lý theo tinh thần của Pháp luật hiện hành, không bênh vực nhưng cũng không loại trừ. Đó là cách duy nhất để cũng cố và giữ vững kỷ cương, phép nước. Đó cũng là sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, người có công thì biểu dương, khen thưởng, người vi phạm phải xử lý nghiêm minh đúng pháp luật.

  Trả lờiXóa
 4. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo; là bài học chung cho các cấp ủy, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là trong khi chúng ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước yêu cầu nhiệm vụ ấy, cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống mới đáp ứng đòi hỏi của thực tế công cuộc đổi mới đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Có thể thấy ông Đinh La Thăng là người “có ăn có làm”. Nhất là từ khi làm Bí thư Thành ủy TP.HCM đến nay, ông Thăng đã có nhiều phát ngôn và hành động khá ấn tượng, được lòng dân. Khi làm Bộ trưởng GTVT ông cũng có nhiều hành động mà xưa nay ít ai dám làm như việc “trảm tướng” ở một số cơ quan do ông quản lý. Nói đến Đinh La Thăng không phải không có ưu điểm. Con người võ biền, táo bạo, mạnh dạn, quyết đoán nhưng mà cũng là con người làm nhiều việc sai lầm lớn. Với ông Đinh La Thăng giữa công và tội thì tội nhiều hơn công chứ không phải công nhiều hơn tội. Những bất cập, sơ hở trong khâu quản lí nhân sự đã được Đảng ta nêu ra từ lâu trong nhiều kì đại hội trước, giải pháp cũng đã được đưa ra nhưng cho tới tận khi thời gian gần đây chúng ta mới thấy được quyết tâm của đảng trong công tác trong sạch nội bộ.

  Trả lờiXóa
 6. Việc quyết định xử lý kỷ luật cán bộ tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, vì hội nghị này thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có nội dung sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua việc kỷ luật cán bộ, càng thấy những vấn đề nêu trên cần được bàn một cách toàn diện, sâu sắc. Hoan nghênh Bộ Chính tri, hoan nghênh BCH Trung ương, hoan nghênh đ/c Tổng Bí thư đã có biện pháp quyết liệt trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Dân tin, dân ủng hộ Đảng, nhất định cuộc chiễn đấu với "giặc nội xâm" lần này của toàn Đảng, toàn dân ta sẽ giành nhiều thằng lợi như mong đợi.

  Trả lờiXóa
 7. Việc xử lý kỉ luật một loạt cán bộ trong hệ thống chính trị vừa qua đã cho thấy quyết tâm của Đảng ta trong việc thanh lọc, trong sạch hóa nội bộ Đảng. phải làm mạnh mẽ như vậy mới đủ tầm răn đe những thế hệ tiếp theo. Đề nghị hình thức xử lý đối với Đinh La Thăng cần phải được quyết định thật nhanh, tránh chậm trễ để đối tượng có cơ hội bỏ trốn như Trịnh Xuân Thanh

  Trả lờiXóa
 8. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo; là bài học chung cho các cấp ủy, chính quyền và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là trong khi chúng ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Trả lờiXóa
 9. Xử lý kỷ luật cán bộ là điều không ai mong muốn, nhưng đó là một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng, mọi cán bộ, đảng viên bình đẳng trước Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, các quy định, Điều lệ Đảng, không có “vùng cấm” nào. Cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải chịu trách nhiệm lớn trước Đảng, trước dân

  Trả lờiXóa