THƯỢNG VIỆN HOA KỲ NHẤT TRÍ KHÔNG SOẠN DỰ LUẬT VỀ BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT MỚI CHỐNG NGA

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017
Tags:

1 nhận xét:

  1. Điều luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky đã vi phạm nguyên tắc “các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị của mình”, bao gồm: quyết định chế độ chính trị (Xã hội chủ nghĩa, Tư bản chủ nghĩa, Tôn giáo hay Vương quyền,… chế độ chính trị theo tư tưởng đa nguyên hay nhất nguyên), hoặc quyết định thể chế quốc gia (tam quyền phân lập, hay phân công phối hợp,…) trong đó, bao gồm cả hệ thống pháp luật của mình. Thực tế cho thấy, đến nay, có quốc gia đang áp dụng hình phạt bằng roi đối với người phạm pháp2 hoặc bằng “thiến hóa học”3 đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em, v.v.

    Trả lờiXóa