TQ ĐÃ CAN THIỆP NHƯ THẾ NÀO VÀO NỘI DUNG BIỂN ĐÔNG TRONG TUYÊN BỐ CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 3O?

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017
Tags:

3 nhận xét:

  1. ASEAN đã trở thành cộng đồng, do đó, một cộng đồng muốn mạnh và được tôn trọng phải là cộng đồng phản ánh được mối quan tâm của các thành viên cũng như có trách nhiệm với các vấn đề có liên quan đến cộng đồng quốc tế. Biển Đông là vấn đề và là bài thử cho sức mạnh cộng đồng ASEAN. ASEAN và Philippines cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để chống lại cách thức “chia để trị” mà Trung Quốc sử dụng lâu nay trong vấn đề Biển Đông và ASEAN.

    Trả lờiXóa
  2. Kết quả Hội nghị một lần nữa cho thấy, Trung Quốc tiếp tục gây chia rẽ và can thiệp thô bạo vào các vấn đề của ASEAN, nhất là các vấn đề có liên quan đến Biển Đông. Nhìn lại quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines trong giai đoạn vừa qua, có thể thấy rõ chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc đối với Philippines khi nước này trong quá trình chuẩn bị cũng như đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2017.

    Trả lờiXóa
  3. ASEAN đã trở thành cộng đồng, do đó, một cộng đồng muốn mạnh và được tôn trọng phải là cộng đồng phản ánh được mối quan tâm của các thành viên cũng như có trách nhiệm với các vấn đề có liên quan đến cộng đồng quốc tế. Biển Đông là vấn đề và là bài thử cho sức mạnh cộng đồng ASEAN

    Trả lờiXóa