KHÔNG ĐƯỢC LỢI DỤNG VẤN ĐỀ ĐỐI THOẠI ĐỂ CHỐNG PHÁ

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017
Tags:

7 nhận xét:

 1. Ta thấy rằng đối thoại cũng sẽ tạo cơ sở vạch trần các luận điệu mị dân, lừa bịp của các đối tượng thù địch liên quan đến chính trị, dân chủ, nhân quyền… Vì với trình độ hạn chế của phong trào dân chủ cũng như khả năng chém gió của mình, xem ra đối thoại chỉ làm phong trào này lo sợ, bộ lộ những hạn chế vốn có.
  Nghĩ lại, đối thoại không là vấn đề mới. Cái mới ở đây chỉ là chúng đang bị các nhà dân chủ lợi dụng để xuyên tạc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 2. Đối thoại không mới, tuy nhiên thời gian này người ta mới nhìn nhận vai trò của nó và sử dụng nó khôn ngoan hơn. Rận chủ có lẽ đã quá ảo tưởng về sức mạnh của mình mà quên mất rằng chính chúng chưa bao giờ sd đến cái bí kíp gọi là đối thoại. Vì với trình độ hạn chế của phong trào dân chủ cũng như khả năng chém gió hiện nay, xem ra đối thoại chỉ làm phong trào này lo sợ, bộ lộ những hạn chế vốn có.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải biết dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nước phải lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Do đó, bài học gần dân, tăng cường đối thoại với nhân dân không bao giờ cũ là như vậy.

  Trả lờiXóa
 4. Trước hết cần khẳng định rằng, việc đối thoại giữa Đảng với các thành phần trong xã hội kể cả những người mà được xem là bất đồng chính kiến không phải là chuyện mới. Đây là vấn đề mang tính quy luật trong quá trình phát triển của Đảng. Với bản chất là một Nhà nước dân chủ, Nhà nước ta luôn quan tâm lắng nghe nhân dân đề hoàn thiện thế chế, từng bước mở rộng dân chủ. Cái mới ở đây chỉ là chúng đang bị các nhà dân chủ lợi dụng để xuyên tạc mà thôi. Nhàm lắm rận ơi

  Trả lờiXóa
 5. Thiết nghĩ, các “nhà khoa học”, những người tự xưng “đấu tranh cho dân chủ”, “nhân quyền Việt Nam” đã quá ấu trĩ hoặc đã cố ý hiểu sai ý kiến của đồng chí Võ Văn Thưởng nói đến vấn đề đối thoại. Đặc biệt là họ dùng thủ đoạn lợi dụng “đối thoại” để gây sức ép, “lái” ý kiến về đối thoại sang quan điểm của mình, thậm chí lợi dụng câu chuyện đối thoại để tuyên truyền, cổ xúy cho những hành vi bạo lực, trái pháp luật. Chúng ta phải hết sức cảnh giác đề phòng, nhìn nhận vấn đề thấu đáo

  Trả lờiXóa
 6. Đối thoại là đối thoại với những cá nhân, tổ chức có ý kiến đóng góp cho việc mở rộng và phát huy tính dân chủ trong xã hội. Có nghĩa là thúc đẩy dân chủ theo hướng có lợi, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam. Các nhà dân chủ nửa mùa ngoài kia đang hoang tưởng về những đóng góp của họ cho nền dân chủ rồi. Những gì họ làm được chẳng khác gì những tên khủng bố, phản động chủ muốn đất nước này rối ren thêm. Việc ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chủ trương Đối thoại cũng là để khẳng định thêm việc mở rộng và phát huy dân chủ trong xã hội.Với một tinh thần và ý nghĩa tốt đẹp như thế tại sao các nhà “dân chủ” phải xuyên tạc đủ điều như thế.

  Trả lờiXóa
 7. Đối thoại không mới, tuy nhiên thời gian này người ta mới nhìn nhận vai trò của nó và sử dụng nó khôn ngoan hơn. Rận chủ có lẽ đã quá ảo tưởng về sức mạnh của mình mà quên mất rằng chính chúng chưa bao giờ sd đến cái bí kíp gọi là đối thoại. Vì với trình độ hạn chế của phong trào dân chủ cũng như khả năng chém gió hiện nay, xem ra đối thoại chỉ làm phong trào này lo sợ, bộ lộ những hạn chế vốn có.

  Trả lờiXóa