CÁCH MẠNG THÁNG TÁM: CUỘC CÁCH MẠNG LỊCH SỬ

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017
Tags:

7 nhận xét:

 1. Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm lịch sử quý báu, mãi mãi soi sáng các chặng đường cách mạng Việt Nam. Ðó là bài học giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xác định và kết hợp đúng đắn các nhiệm vụ chiến lược trong từng thời kỳ cách mạng; bài học về phát động sức mạnh toàn dân tộc, lấy sức mạnh của đội quân chủ lực công - nông làm nòng cốt; bài học thực hiện triệt để phương châm "thêm bạn bớt thù"; bài học về nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ; bài học về xây dựng một đảng Mác - Lê-nin có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ sáng suốt, thường xuyên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cùng nhiều bài học khác. Để chúng ta có được ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 2. Cách mạng tháng Tám đã giải phóng gần 20 triệu người dân Việt Nam khỏi ách áp bức nô lệ lầm than, đưa lại độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đây, người dân Việt nam được sống với tư cách người làm chủ vận mệnh của mình và làm chủ đất nước. Việt Nam chính thức trở thành một quốc gia độc lập trên bản đồ chính trị thế giới, mở ra kỷ nguyên mới trên con đường phát triển của dân tộc. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân ra đời. Nhân dân sống trong hòa bình, cuộc sống ấm no. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác Hồ.

  Trả lờiXóa
 3. Có thể nói một dân tộc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” sau chiến thắng của Cách mạng tháng Tám đã minh chứng tinh thần quật cường, quả cảm và sẵn sàng xả thân vì dân, vì nước của một thế hệ cha anh hùng cường. Việt Nam đã đổi khác kể từ sau khoảnh khắc lịch sử mùa Thu năm ấy - một Việt Nam độc lập, chủ quyền. Niềm vui sướng của tự do, độc lập vẫn réo rắt suốt 72 năm qua. Cách mạng tháng 8 thành công đã trở thành ngày hội lớn của cả dân tộc - ngày Tết độc lập với biết bao lòng tự hào, niềm tự tôn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 4. Chúng tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, độc lập; được lớn lên, học tập và công tác khi đất nước đã được thống nhất. Dù không được chứng kiến cũng như không trực tiếp cầm súng tham gia đấu tranh bảo vệ đất nước, nhưng thông qua học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và qua lời kể của các thế hệ cha, ông đi trước, cứ mỗi độ thu về tâm hồn tôi lại như đang được sống trong bầu không khí sục sôi năm nào. Tự hào lắm, người con đất Việt. Chúng ta vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng một dân tộc đã rửa được nỗi nhục mất nước, một dân tộc đi tiên phong chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, thì dân tộc ấy nhất định có đủ nghị lực và sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 5. Những ngày tháng Tám ý nghĩa lại về. Âm hưởng của Mùa thu Cách mạng - Mùa thu toàn thể dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vùng lên chặt đứt xiềng xích của thực dân, phát xít giành lấy độc lập, tự do lại thắp sáng những trang ký ức hào hùng trong lòng mỗi người dân Việt Nam hôm nay… Như âm vang dòng thác cách mạng sục sôi tuôn chảy từ Tân Trào về Thủ đô Hà Nội, tràn ngập đại nội Huế và mọi nẻo của đường phố Sài Gòn… Sự thành công của cuộc cách mạng là sự tổng hòa giữa sự chín muồi về thời cơ và con người, nó là kết quả của sự đấu tranh và trưởng thành không ngừng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Và đây là điều không thể chối cãi.

  Trả lờiXóa
 6. Thấm thoát mà đã 72 năm từ ngày toàn thể dân tộc đứng lên đánh đuổi thực dân, đánh đổ phong kiến giành lấy tự do về cho mình, khai sinh ra một nước Việt Nam độc lập tự do, mặc dù còn phải trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ để có được độc lập toàn vẹn nhất, nhưng giá trị mà cách mạng tháng tám đem lại là không thể phủ nhận. Tự hào là người Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 7. Một dân tộc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” sau chiến thắng của Cách mạng tháng Tám đã minh chứng tinh thần quật cường, quả cảm và sẵn sàng xả thân vì dân, vì nước của một thế hệ cha anh hùng cường. Việt Nam đã đổi khác kể từ sau khoảnh khắc lịch sử mùa Thu năm ấy - một Việt Nam độc lập, chủ quyền. Niềm vui sướng của tự do, độc lập vẫn réo rắt suốt 72 năm qua. Luôn luôn tự hào rằng Việt Nam là một quốc gia có một lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng bậc nhất. Việt Nam không có một quân đội mạnh nhất, nhưng chưa từng có một quân đội mạnh nhất nào có thể chiến thắng Việt Nam

  Trả lờiXóa