GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TỪ TẤM GƯƠNG MỘT VỊ TƯƠNG VNCH SAU NGÀY GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017
Tags:

1 nhận xét:

  1. Có thể nói, con đường cách mạng đúng đắn mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và mang tính thuyết phục, nhân văn cao cả. Đánh thức bao con tim lầm đường lạc lối, ảo vọng bởi một chế độ bù nhìn dưới sự bảo kê của Mỹ. Hòa hợp, hòa giải dân tộc là điều tất yếu, tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số đối tượng thù địch lợi dụng vấn đề này để kích động mâu thuẫn, gây hận thù trong bộ phận quân lính ngụy quyền trước đây. Nhưng chắc chắn mọi âm mưu của họ sẽ thất bại vì những hành động của họ không đại diện cho cả một dân tộc mà chỉ là sự ích kỷ, cái tôi cá nhân của những kẻ vong nô bán nước hại dân. Hãy nhìn tấm gương của vị cố Trung tướng Nguyễn Hữu Có thời VNCH trên làm bài học, họ sẵn sàng từ bỏ mọi danh vọng để đánh đổi một cuộc sống mà ở đó họ được tôn trọng và được làm một “người” dân Việt Nam đúng nghĩa.

    Trả lờiXóa