“HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN” MUỐN BIẾN VIỆT NAM THÀNH ĐẤT NƯỚC VÔ LUẬT

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017
Tags:

2 nhận xét:

  1. Hội đồng liên tôn là tập hợp của những kẻ đội lốt thầy tu của các tôn giáo khác nhau nhưng chúng lại có cùng một đặc điểm là không chịu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật. Thường xuyên có những hành vi lợi dụng tôn giáo, khoác áo thầy tu để thực hiện các hoạt động chống phá đất nước, đi ngược lại với các chủ trương của các giáo hội.Do đó, những kẻ chống đối này mới có những hành động phản đối như vậy!

    Trả lờiXóa
  2. Xét về thành phần Hội đồng liên tôn chúng ta đều biết, đó là tập hợp của những kẻ đội lốt thầy tu của các tôn giáo khác nhau nhưng chúng lại có cùng một đặc điểm là không chịu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật. Thường xuyên có những hành vi lợi dụng tôn giáo, khoác áo thầy tu để thực hiện các hoạt động chống phá đất nước, đi ngược lại với các chủ trương của các giáo hội.

    Trả lờiXóa