HOÀN THÀNH PHÂN GIỚI, CẮM MỐC BIÊN GIỚI VIỆT – LÀO: NHIỀU ĐIỀU ĐỂ HY VỌNG

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017
Tags:

8 nhận xét:

 1. Thiết nghĩ, trong cuộc sống hôm nay, mỗi người dân chúng ta cần phải nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc; cảnh giác với mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ địch để làm cho nước nhà ngày càng hưng thịnh.

  Trả lờiXóa
 2. Chúng ta hy vọng rằng, với thành công trong việc hoàn thành phân giới cắm mốc Việt Nam-Lào sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước. Bên cạnh đó, nó cũng cho thấy tầm nhìn, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đã đề ra các chủ trương, chính sách mang tính vĩ mô, giúp tăng cường thế và lực cho nước nhà trong bối cảnh tình hình hiện nay.

  Trả lờiXóa
 3. Mỗi một cột mốc quốc giới được hoàn thành là thành quả của cả một quá trình lao động hết sức khó khăn, gian khổ, “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, thậm chí có cả máu của lực lượng chức năng của ta và Lào. Việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt - Lào đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng chức năng hai bên trong công tác tuần tra, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh với tội phạm ở khu vực biên giới; mở rộng hợp tác thương mại, thúc đẩy đầu tư và thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa, du lịch giữa hai nước, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

  Trả lờiXóa
 4. Trên bình diện chính trị - pháp lý, việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào là thành quả chung của nhân dân hai nước, là minh chứng thuyết phục cho việc hai bên giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng phát triển, phù hợp với pháp luật và thực tiễn quốc tế.

  Trả lờiXóa
 5. Đến nay, sau hơn một chục năm thực hiện, công tác cắm mốc đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Kết quả này góp phần khẳng định, củng cố thêm tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó keo sơn giữa 2 Đảng, 2 nhà nước và nhân dân 2 nước để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Chúng ta hy vọng vào sự phát triển của VIệt Nam đi liền với việc giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ trong tương lai

  Trả lờiXóa
 6. Bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển đảo, vùng trời của Tổ quốc là một nội dung đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Chính vì vậy việc hoàn thành dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào có một ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền để để chúng ta phát triển, bảo vệ vững chắc tổ quốc, đồng thời nâng tầm và vị thế của chúng ta trên trường quốc tế

  Trả lờiXóa
 7. “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” - lời dạy của Bác Hồ, hay lời dạy của tiền nhân trong lịch sử “Nam Quốc sơn hà, Nam đế cư/ Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” đã trở thành những lời nằm lòng của mỗi người dân Việt Nam. Việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới gần đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn về chính trị đối ngoại, quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển bền vững, góp phần tăng cường an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và củng cố tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước.

  Trả lờiXóa
 8. “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được. Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần” - di cảo của Vua Lê Thánh Tông năm 1473 và đến giờ vẫn là bài học lớn với cả dân tộc ta. Chỉ có hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ mới tạo được tiền đề, nền tảng vững chắc để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm có độc lập, chủ quyền dân tộc thực sự. Chúng ta có thể vui mừng vì công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào đã được hoàn thành

  Trả lờiXóa