CÂU CHUYỆN “CÓP”-“PẾT”

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018
Tags:

8 nhận xét:

 1. Nhân quyền là những quyền cơ bản của con người như quyền được sống, mưu cầu hạnh phúc, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng… được quy định rất cụ thể trong Hiến chương Liên hợp quốc cũng như trong bản Tuyên ngôn nhân quyền.. Đúng như khái niệm mà làm thì chắc là không có chuyện gì xảy ra, đằng này thì một số phần tử xấu cứ lợi dụng trình độ dân trí của những người không biết rồi xuyên tạc, kích động, lôi kéo người khác rằng chúng ta không có nhân quyền, mà cái bọn cầm đầu không ai khác chính là những nhà rận chủ đấy.

  Trả lờiXóa
 2. Chúng ta phải khách quan thừa nhận rằng, vấn đề nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ còn có những điều chưa đồng nhất, cách hiểu và tiếp cận về vấn đề này giữa hai nước vẫn có những sự khác nhau. Vì vậy, không thể đánh đồng việc dân chủ tự do kiểu Mỹ vào tình hình ở Việt Nam được , như vậy sẽ rất bất cập. Việc quan trọng là mọi người dân cần phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, như vậy sự nghiệp phát triển đất nước mới thành công

  Trả lờiXóa
 3. Các nhà rận chủ nên nhớ rằng, Việt Nam ta là một đất nước có lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước. Chúng ta không thể dễ dàng chấp nhận văn hóa, lối sống theo kiểu phương Tây và càng không thể đánh mất bản sắc của dân tộc Việt Nam. Nhân quyền mỗi quốc gia mang tính đặc thù, giống như lời Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi còn đương nhiệm đã phát biểu rằng: “Vấn đề nhân quyền và dân chủ ở một quốc gia phải được đánh giá dựa trên truyền thống, văn hóa, lịch sử của quốc gia đó”. Không thể so sánh hay áp đặt nhân quyền nước này với nước khác

  Trả lờiXóa
 4. Thật sự xấu hổ với những con người ngày ngày chỉ ăn chơi trác táng, quay lại chống phá sự bình yên của nhân dân yêu chuộng hòa bình, chống lại tình cảm dân tộc. Khi những nhà "dân chủ" hết giá trị sử dụng rồi, chiêu bài này Mỹ không thể áp dụng với Việt Nam được, ai cũng hiểu rằng, muốn làm người khác tin, thì trước nhất họ phải làm được, đằng này cái đám tự nhận mình là con người "hoạt động vì nhân quyền" lại là những kẻ lừa lọc, kiếm lợi dựa trên chính danh nghĩa Nhân dân?

  Trả lờiXóa
 5. Thật sự xấu hổ với những con người ngày ngày chỉ ăn chơi trác táng, quay lại chống phá sự bình yên của nhân dân yêu chuộng hòa bình, chống lại tình cảm dân tộc. Khi những nhà "dân chủ" hết giá trị sử dụng rồi, chiêu bài này Mỹ không thể áp dụng với Việt Nam được, ai cũng hiểu rằng, muốn làm người khác tin, thì trước nhất họ phải làm được, đằng này cái đám tự nhận mình là con người "hoạt động vì nhân quyền" lại là những kẻ lừa lọc, kiếm lợi dựa trên chính danh nghĩa Nhân dân?

  Trả lờiXóa
 6. Các quyền công dân ở Việt Nam, nhất là quyền tự do hội họp, lập hội, ngôn luận, báo chí và truy cập Internet của công dân luôn được đảm bảo trên thực tế. Người dân có quyền lập hội hoặc tham gia bất kỳ tổ chức hội nào mà pháp luật cho phép, người dân có quyền bày tỏ tiếng nói của mình mà không bị pháp luật ngăn cấm, được quyền tiếp cận thông tin trên báo chí, được hoạt động báo chí, truy cập mạng Internet ở bất cứ mọi nơi. Thực tế những năm qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực để bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của mọi người dân; coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Vì vậy, tình hình nhân quyền tại Việt Nam từng bước có những cải thiện tích cực, bảo đảm sự hài hòa thống nhất giữa các quy định pháp luật Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế.

  Trả lờiXóa
 7. Đúng như khái niệm mà làm thì chắc là không có chuyện gì xảy ra, đằng này thì một số phần tử xấu cứ lợi dụng trình độ dân trí của những người không biết rồi xuyên tạc, kích động, lôi kéo người khác rằng chúng ta không có nhân quyền, mà cái bọn cầm đầu không ai khác chính là những nhà rận chủ đấy.

  Trả lờiXóa
 8. Vấn đề nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ còn có những điều chưa đồng nhất, cách hiểu và tiếp cận về vấn đề này giữa hai nước vẫn có những sự khác nhau. Vì vậy, không thể đánh đồng việc dân chủ tự do kiểu Mỹ vào tình hình ở Việt Nam được , như vậy sẽ rất bất cập

  Trả lờiXóa