LINH MỤC ĐINH VĂN MINH – CÁI “TÊN” CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN “NGƯỜI”

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017
Tags:

3 nhận xét:

  1. Thiết nghĩ những hành động trên của linh mục Đinh Văn Minh đã vượt quá giới hạn cho phép. Chính quyền cần có biện pháp mạnh tay để trừng phạt những kẻ coi trời bằng vung như linh mục này. Tòa giám mục Xã Đoài cần có giải pháp thật đúng đắn vơi trường hợp của linh mục Đinh Văn Minh, có như vậy đức tin của giáo dân mới được vững bền. Hơn nữa, những hành động phá đời, phá đạo của linh mục Minh đã vượt quá khuôn khổ của một người thầy tu, ông ta tìm đền đàn chiên không phải để yêu thương mà để “ăn thịt” đàn chiên, hãm hại đàn chiên. Với việc làm đó, sớm muộn linh mục này cũng sẽ phải trả giá đắt trước phản ứng của chính đàn chiên.

    Trả lờiXóa
  2. Thiết nghĩ những hành động trên của linh mục Đinh Văn Minh đã vượt quá giới hạn cho phép. Chính quyền cần có biện pháp mạnh tay để trừng phạt những kẻ coi trời bằng vung như linh mục này. Tòa giám mục Xã Đoài cần có giải pháp thật đúng đắn vơi trường hợp của linh mục Đinh Văn Minh, có như vậy đức tin của giáo dân mới được vững bền.

    Trả lờiXóa
  3. Tòa giám mục Xã Đoài cần có giải pháp thật đúng đắn vơi trường hợp của linh mục Đinh Văn Minh, có như vậy đức tin của giáo dân mới được vững bền. Hơn nữa, những hành động phá đời, phá đạo của linh mục Minh đã vượt quá khuôn khổ của một người thầy tu, ông ta tìm đền đàn chiên không phải để yêu thương mà để “ăn thịt” đàn chiên, hãm hại đàn chiên

    Trả lờiXóa