NGHE MẤY THÁNH LẠI BÌNH PHẨM LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018
Tags:

7 nhận xét:

 1. tất cả những quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên đất nước Việt Nam phải tuân thủ và phù hợp với các luật khác, với văn hóa người Việt. Chính vì thế, có những nội dung một số tôn giáo yêu cầu Nhà nước chỉnh sửa là phi lý và không chính đáng; chỉ phục vụ cho lợi ích của họ chữ không đảm bảo quyền lợi cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 2. Tôn giáo là một thực thể của xã hội, do đó nó không thể nằm ngoài xã hội, nằm ngoài Nhà nước. Tôn giáo là một thực thể của xã hội do đó nó sẽ phải chịu sự quản lý của Nhà nước, của xã hội. Không thể có tự do tôn giáo một cách tuyệt đối. Bởi vậy đám rận chủ hãy thôi ăn tục bốc phét nữa đi là vừa đó, rõ ràng là một sự xuyên tạc, bóp méo về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam trong lời nói của các vị. Vô ích thôi

  Trả lờiXóa
 3. Đảng Nhà Nước ta luôn có những chính sách phát triển tôn giáo và có hệ thống pháp luật tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển thế nhưng hiện nay có một số các thế lực thù địch chúng lợi dụng tôn giáo để xuyên tạc chống lại Đảng Nhà Nước ta chúng ta cần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của chúng.

  Trả lờiXóa
 4. Tôn giáo, tín ngưỡng hay bất kì một cái gì khác muốn hoạt động hiệu quả và theo đúng quy củ của nó đều phải cần có Pháp luật điều chỉnh. Vì vậy mà luật tín ngưỡng tôn giáo là thứ cần thiết hiện nay, nó không chỉ định hướng, chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đi vào nề nếp mà còn giải quyết được những kẻ lợi dụng tôn giáo gây hại cho đất nước. Mấy chế chém gió thì kệ thôi, vô công rảnh việc chả thế. nhàm quá

  Trả lờiXóa
 5. Tôn giáo, tín ngưỡng hay bất kì một cái gì khác muốn hoạt động hiệu quả và theo đúng quy củ của nó đều phải cần có Pháp luật điều chỉnh. Vì vậy mà luật tín ngưỡng tôn giáo là thứ cần thiết hiện nay, nó không chỉ định hướng, chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đi vào nề nếp mà còn giải quyết được những kẻ lợi dụng tôn giáo gây hại cho đất nước. Mấy chế chém gió thì kệ thôi, vô công rảnh việc chả thế. nhàm quá

  Trả lờiXóa
 6. Thực tiễn tình hình tại Việt nam thời gian qua cho thấy, có nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí là chống chính quyền như tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, phục hồi các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép… Nguy hiểm hơn, họ còn kích động quần chúng giáo dân “tuyệt thực, tự thiêu”, tụ tập đông người gây sức ép, ngang nhiên chiếm dụng một số khu vực đất đai trái phép, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của tập thể, công dân, chống người thi hành công vụ, phá hoại trụ sở chính quyền… Chúng ta cần nhận diện rõ bản chất của vấn đề này, để có lập trường nhất quán

  Trả lờiXóa
 7. Các tôn giáo thế giới cũng như ở việt nam đều đưa ra các giáo luật về tôn giáo là một điều tốt và đã được thực hiện , qua đó nhằm đưa lên những điều tôn trọng tôn giáo đấy cùng với những điều tốt đẹp đấy thì nên làm việc như thế này mà ở đây chúng ta thấy nó là một điều cần thiết cho một sự phát triển tôn giáo theo một trật tự. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta xây dựng một mặt dựa trên quan điểm cơ bản của học thuyết Mac- V.lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác căn cứ vào đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

  Trả lờiXóa