BÀN VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018
Tags:

3 nhận xét:

  1. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của ngụy quyền Sài Gòn hay nhiều tướng lĩnh khác của ngụy đều hùng hổ và hầm hố khi tuyên truyền và nói về cộng sản thể hiện ý chí bất diệt đánh cộng sản cho chủ Mỹ đến cùng cơ mà khi Cộng sản cưỡi xe tăng vào Sài Gòn thì đu càng trốn sạch. Và đến ngày hôm nay, một số kẻ vong nô phản quốc cũng nhại đi nhại lại câu nói của Nguyễn Văn Thiệu, trong đó có số phản động trong Công giáo, trong số cơ hội chính trị với mong muốn góp phần thực hiện chiến lược Diễn biến hòa bình ở Việt Nam. Nhưng với những gì mà Đảng và nhân dân ta đã thực hiện được thì dù các đối tượng thù địch có chống phá điên cuồng cũng chỉ như muối bỏ bể.

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng với những gì mà Đảng và nhân dân ta đã thực hiện được thì dù các đối tượng thù địch có chống phá điên cuồng cũng chỉ như muối bỏ bể

    Trả lờiXóa
  3. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ mãi trường tồn theo thời gian, bất chấp sự chống phá của các thế lực tư bản, bởi ở Việt Nam. Người dân rất cần sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

    Trả lờiXóa