NHỮNG HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018
Tags:

2 nhận xét:

  1. Những điều này thực sự là những dấu mốc quan trọng, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa Lương – Giáo và toàn thể dân tộc Việt Nam, cũng như để cho những chức sắc cực đoan thấy được sự quan tâm chân thành và sự gắn bó mà Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể luôn giành cho các tôn giáo, cho dù trong tôn giáo đó vẫn còn những thành phần cực đoan có những hành động đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  2. Những điều này thực sự là những dấu mốc quan trọng, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa Lương – Giáo và toàn thể dân tộc Việt Nam, cũng như để cho những chức sắc cực đoan thấy được sự quan tâm chân thành và sự gắn bó mà Đảng, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể luôn giành cho các tôn giáo, cho dù trong tôn giáo đó vẫn còn những thành phần cực đoan có những hành động đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.

    Trả lờiXóa