MỸ NÊN HỌC VIỆT NAM VỀ VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018
Tags:

5 nhận xét:

 1. Mỗi con người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, giới tính, tôn giáo..., đều có các quyền cơ bản, như quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền khác. Đó là các quyền mà thiếu chúng thì không thể có phẩm chất con người, không thể hình dung nổi con người theo đúng nghĩa của từ này. Mỗi dân tộc đều có quyền tự quyết, tự do lựa chọn thể chế chính trị, tự do theo con đường phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của mình; tự do định đoạt tài nguyên thiên nhiên và của cải, vì lợi ích của mình, miễn là không làm phương hại đến các nghĩa vụ hợp tác mà mình cam kết.

  Trả lờiXóa
 2. Vấn đề nhân quyền ở mỗi quốc gia, không kể hoàn cảnh lịch sử, chế độ chính trị - xã hội, kinh tế và văn hoá đều có những giá trị chung giống nhau, không thể chia cắt và phụ thuộc lẫn nhau, đồng thời mang tính đặc thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về chính trị, lịch sử, văn hoá và tôn giáo. Liên hợp quốc tuyên bố: “Tất cả các quyền con người đều mang tính phổ cập, không thể chia cắt, phụ thuộc lẫn nhau và liên quan đến nhau. Trong khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hoá và tôn giáo”. Có vẻ như Mỹ đã quên đi điều này

  Trả lờiXóa
 3. Cần khẳng định, không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của Hoa Kỳ hay của một quốc gia nào đó vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền. Mong Hoa Kỳ sẽ tôn trọng những sự khác biệt ở VN, cũng như VN tôn trọng Hoa Kỳ

  Trả lờiXóa
 4. Là một cường quốc luôn rao giảng về nhân quyền, tự do, dân chủ song Mỹ vẫn là nước chưa phê chuẩn hoặc tham gia vào một loạt các quy ước cốt lõi của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, chẳng hạn như Công ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Công ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của Người khuyết tật. Quá xấu hổ

  Trả lờiXóa
 5. Rõ ràng Việt Nam và Mỹ có những điểm, quan niệm khác nhau về vấn đề nhân quyền xuất phát từ đặc thù, điều kiện của mỗi nước và khác nhau về hệ tư tưởng. Thế nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia và không lấy đó làm điểm tựa để can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không có đồng sàng dị mộng mà trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Còn vấn đề đảm bảo quyền con người ở VN thì ko phải bàn cãi nhiều được cả quốc tế ghi nhận và minh chứng rõ nét nát là trong cs thường ngày và hệ thống pháp luật đã cho thấy điều đó

  Trả lờiXóa