BÌNH CŨ – RƯỢU MỚI (p2)

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018
Tags:

3 nhận xét:

  1. Dường như muốn can thiệp sâu vào nội bộ của Việt Nam thì Mỹ cùng một số nước chỉ còn cách là lợi dụng "nhân quyền", "dân quyền" mà thôi. Nhưng khổ nỗi nước ta đang làm rất tốt vấn đề này và hầu như chẳng có bất cứ vấn đề to tát nào xảy ra cả khiến cho những chiêu trò của Mỹ và đám dân chủ trở nên quê mùa hết sức. Thật là nực cười.

    Trả lờiXóa
  2. Có thể nói việc mỷ và các nước phương Tây luôn ra rả đấu tranh cho dân chủ nhưng thực chất trong nước lhoj lại tồn tịa nhiều vấn đề .Có lẽ nền dân chủ “quá chơn” đến tự do không kiểm soát được mà Mỹ và các nước EU tạo dựng lâu nay là một sai lầm trong đường lối lãnh đạo đất nước. Chính vì vậy, mà ở các nước này, đặc biệt là Mỹ đã xảy ra không biết bao vụ xả xúng, khủng bố đẫm máu ngay trong nội tại đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. nếu nói như vị đại sứ quan nói thì chắc ở mỹ mấy kẻ lợi dụng dân chủ nhân quyền để chống đối nhà nước chắc không bị xử lý mà có thể hoạt động tự do cũng nên, và cũng thật nực cười là trong khi nội tại của mỹ vấn đề dân chủ và nhân quyền còn chưa được giai quyết triệt để mà đã hay đi lo chuyện bao đồng rồi

    Trả lờiXóa